الزام ادارات به كاهش 30 و 60 درصدي مصرف برق در فصل گرم

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي توزيع برق شيراز، سلاحي با بيان اينكه در تابستان امسال نيز مانند سال قبل مديريت مصرف از خود مجموعه دولت آغاز مي شود، گفت: انتظار به حق شهروندان محترم الگو بودن دستگاههاي دولتي در موضوع مديريت مصرف است.
وي با يادآوري سهم قابل ملاحظه ساختمانهاي دولتي در مصرف برق اظهار داشت: تغيير ساعت تعطيلي ادارات به شرط خاموشي كامل بارهاي سرمايشي و حذف روشنايي و ساير مصارف غير ضروري مي تواند كمك قابل توجهي به كاهش پيك بار كند.
وي با بيان اينكه، با توجه به اينكه مصرف برق ادارات و سازمانهاي دولتي و نيمه دولتي به طور مستمر در مركز پايش كنترل و رصد مي شود، گفت: با هماهنگيهاي انجام شده، نظارت دقيقي در خصوص اجراي اين طرح و دستيابي به هدف تعيين شده در كاهش مصرف برق ادارات، اعمال خواهد شد.
سلاحي با يادآوري اينكه سال گذشته، شاهد همراهي و همكاري قابل قبول دواير مختلف در فارس با بحث مديريت مصرف برق بوديم، گفت: امسال نيز اميدواريم با همكاري مناسب مسوولان و كاركنان ادارات و سازمانها، هدف تعيين شده، شاهد ايجاد ركوردهاي تعاملي جديدي باشيم.
وي در عين حال گفت: براساس تصميمهاي مديريتي اتخاذ شده، هر يك از دواير دولتي و نيمه دولتي كه نسبت به اجراي طرح كاهش مصرف برق همراهي مناسبي نداشته باشند، در مرحله اول با اخطار مكتوب و قطع برق و پس از آن با اعلام عمومي و همگاني مواجه خواهند شد.
سلاحي با اشاره به اينكه، اگر سازمان يا دستگاهي نسبت به رعايت موارد توصيه شده براي كاهش مصرف همراهي لازم را نداشته باشد، نام آن سازمان يا دستگاه از طريق رسانه ها اعلام مي شود، اظهار اميدواري كرد با همدلي موجود در فارس، شاهد همكاري مطلوب بخشهاي مختلف باشيم.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات