تشریح نحوه تخلف ساختمانی در تهران

تشریح نحوه تخلف ساختمانی در تهران

http://www.bananews.ir/در حالی که کارشناسان شهری تلاش برای اخذ تراکم بیشتر و به دنبال آن کسب سود بیشتر را دو عامل تخلفات ساختمانی از سوی انبوه‌سازان عنوان می‌کنند؛ مدیر کل شهرسازی و طرح‌های شهری شهرداری تهران عمده تخلفات ساختمانی را محدود به تخلفات فنی ساختمانی دانست و گفت: هرگونه ساخت وساز در سطح تهران براساس ضوابط طرح تفصیلی در حال انجام است و تخلفات ساختمانی محدود و تنها به لحاظ فنی اتفاق می‌افتد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) مجید پاکساز در گفت و گو با سایت اطلاع رسانی شهرداری تهران(سما) در تشریح تخلفات فنی ساختمانی اظهار کرد: این تخلفات به این شکل است که ممکن است مالکی بر اساس نقشه های معماری بخواهد ستونی را ایجاد کند اما متوجه می‌شود چاه زیر آن است و مجبور است که آن را جابه‌جا کند و به این ترتیب اندکی تراکم جابه‌جا می‌شود؛ برای این تراکم اضافه که در پروانه نبوده و از جمله تخلفات محدود است بر اساس ضوابط برخورد می‌شود.

او با بیان اینکه هرگونه ساخت و ساز در شهر باید براساس ضوابط و پروانه ساخت از سوی شهرداری انجام شود، افزود: در مراحل مختلف ساخت ناظران و ماموران شهرداری در حداقل هفت مرحله ساختمانی نظارت بر روند ساخت و ساز را انجام می‌دهد.

او ادامه داد: با توجه به این شرایط حجم گسترده‌ای از صدور پروانه انجام می‌شود و قطعا هرگونه ساخت‌و‌سازی نیز باید بر اساس ضوابط و پروانه ساخت از سوی شهرداری انجام شود.

    نظرات