بودجه پروژه های عمرانی شهرداری شیراز ۹۱۵ میلیارد تومان است

بودجه پروژه های عمرانی شهرداری شیراز ۹۱۵ میلیارد تومان است

http://www.bananews.ir/معاون مالی و اداری شهردار شیراز از اختصاص بودجه ۹۱۵ میلیارد تومانی شهرداری به پروژه های عمرانی خبر داد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) محمد حسن اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: یک هزار و ۶۵ میلیارد تومان بودجه عمرانی شهرداری است که در این میان ۸۵ درصد بودجه عمرانی شهرداری شیراز مربوط به پروژه های عمرانی است.

وی با اشاره به اینکه پروژه های عمرانی شهرداری با سرعت قابل قبولی در حال انجام است، افزود: فعالیت های شبانه روزی در پروژه های عمرانی شهردای شیراز فرصتی را ایجاد کرده که تا پایان سال جاری بسیاری از پروژه های عمرانی به نتیجه برسد.

زیر ساختهای سرمایه گذاری در شیراز فراهم است

معاون مالی و اداری شهردار شیراز در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه شهرداری شیراز ۶۰۰ میلیارد تومان به پروژه های سرمایه گذاری اختصاص داده، گفت: اختصاص این رقم به پروژه های سرمایه گذاری در شهر شیراز نشان از عظم جدی شهرداری برای توسعه زیرساختهای سرمایه گذاری است.

اسدی با بیان اینکه زیرساختهای توسعه سرمایه گذاری در شهر شیراز فراهم شده، افزود: از مهمترین اولویتهای شهر شیراز ایجاد و توسعه زیرساختهای سرمایه گذاری است که در این میان برنامه ریزیهای درست و دقیقی صورت گرفته است.

معاون اداری و مالی شهردار شیراز گفت: بسته های مختلف سرمایه گذاری در شهرداری شیراز فراهم شده که در این میان سرمایه گذاران می توانند نسبت به توانایی های خود مباحث مختلف سرمایه گذاری را مطرح کنند.

وی افزود: تمام افرادی که علاقمند به سرمایه گذاری هستند می توانند با مراجعه به شهرداری و مشاهده بسته های مورد نظر در صورت تمایل به صورت مشارکتی نسبت به انعقاد قرارداد اقدام کنند.

    نظرات