تخریب گسترده باغهای ازگل

تخریب گسترده باغهای ازگل

http://www.bananews.ir/رئیس شورای شهر تهران گفت: متاسفانه برخی از باغات محله ازگل در حال خشک شدن است و صاحبان آنان قطع شدن آب قناتها را دلیل تخریب این باغهای قدیمی عنوان می کنند.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) مهدی چمران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازدید روز جمعه اعضای شورای شهر تهران از تخریب باغات بزرگ ازگل گفت: متاسفانه برخی این باغ ها را به این بهانه که آب قناتها قطع شده خشک می کنند به خصوص در این سالها که خشکسالی نیز بوده است و بسیاری از این باغ ها که بسیار بزرگ هستند در معرض خشک شدن هستند.

وی ادامه داد: به برخی از این باغ ها نیز رسیدگی نمی شود و بیشتردر آنها گیاهان خودرو به ویژه درختان عرعر سبز شده است البته در برخی از باغ ها نیز درختان قدیمی وجود دارد که باید برای حفاظت از آنها چاره ای اندیشید.

چمران با بیان این که صاحبان این باغ ها باید گیاهان زائد را پاکسازی کنند گفت: این باغ ها رها شده اند تا خشک شوند، این به ضرر شهر ما است، با وجود توسعه فضای سبز در تهران باید به فکر نگهداری از فضاهای سبز قدیمی و ارزشمند باشیم.

رئیس شورای شهر تهران با اشاره به اینکه باغی که به اسم باغ شهرداری در این منطقه تخریب شده است تنها نامش شهرداری بوده است گفت: تمامی باغ های تخریب شده مالک خصوصی داشته و البته شهرداری روی این باغ ادعا دارد اما سندی محکمی برای این ادعا ندارد.

کمیسیون ماده ۷ از تخریب باغ ۲۰ هزار متری اطلاعی نداشت

حمزه شکیب رئیس کمیسیون عمران شورای شهر تهران نیز در گفتگو با مهر با بیان این که بازدید روز جمعه شورا نشان داد که حتی یک کلمه از گزارش ارائه شده اشتباه نبوده است گفت: عکس های هوایی که تخریب باغ ها را نشان می داد با بازدید اعضای شورا تایید شد اما شورا امکان و توان نظارت بر تمامی باغ ها ها را ندارد بلکه بر اساس گزارشهای مردمی و یا کارشناسان شهرداری به تخریب باغ ها ورود پیدا می کند و تمامی مشاهدات خود را به شهروندان گزارش می دهد .

وی ادامه داد: کمیسیون ماده ۷ اصلا در جریان تخریب باغ ۲۰ هزار متری نبود و شورا نیز تنها در زمانی به مسئله باغ ها ورد پیدا می‌کند که نیاز به تجدید نظر در حکم باشد.

    نظرات