تحقق ۹۷ درصدی درآمدهای شهرداری‌تهران

تحقق ۹۷ درصدی درآمدهای شهرداری‌تهران

http://www.bananews.ir/رییس کمیسیون اقتصادی، برنامه، بودجه و حقوقی شورای شهر تهران بعد از بررسی دو هفته‌ای گزارش عملکرد درآمد و هزینه شهرداری‌تهران اعلام کرد: درآمد نقدی مناطق شهرداری در سال ۱۳۹۰ فراتر از پیش‌بینی‌های صورت پذیرفته در بودجه و بالغ بر ۱۰۱ درصد اعلام شد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) این در حالی است که سهم درآمد غیرنقدی مناطق نیز که برای نخستین بار در تاریخ شهرداری و صرفا در دوره مدیریت فعلی شهرداری تهران برآورد و مستند گردیده، نیز براساس گزارش ارائه شده بالغ بر ۹۵ درصد عنوان شده است.

خادم تحقق سهم درآمد نقدی و غیرنقدی مناطق، تعیین شده در بودجه در دوره‌های منتهی به پایان اسفند ۱۳۹۰ را در مجموع ۹۷ درصد اعلام و برهمین اساس سهم درآمد نقدی و غیرنقدی شهرداری تهران در سرفصل درآمدهای مرکز را نیز بالغ بر ۹۰ درصد ارزیابی و عنوان کرد. رییس کمیسیون اقتصادی، برنامه، بودجه و حقوقی شورای شهر تهران در مجموع درصد عملکرد هزینه‌ها به درآمدهای تحقق یافته قابل تخصیص شهرداری تهران در سال ۱۳۹۰ را ۹۹ درصد ارزیابی کرد که این امر در شهرداری تهران بی‌سابقه بوده است.

 

    نظرات