دولت با احداث سد و نیروگاه برق آبی نمارستاق موافقت کرد

دولت با احداث سد و نیروگاه برق آبی نمارستاق موافقت کرد

http://www.bananews.ir/شورای اقتصاد با احداث سد و نیروگاه برق آبی نمارستاق که از سوی وزارت نیرو پیشنهاد شده بود، موافقت کرد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) شورای اقتصاد بنا به پیشنهاد وزارت نیرو و به استناد ماده (۸۲) قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه؛ با احداث سد و نیروگاه برق آبی نمارستاق موافقت کرد.

بر پایه این موافقت، مبلغ حداکثر ۳۳۰ میلیون و ۶۰۰ هزار یوآن تسهیلات مالی خارجی براى سد و نیروگاه برق آبى نمارستاق به عنوان اصل تسهیلات و هزینه های تبعی مشتمل بر سود، کارمزد و بیمه از محل تسهیلات بند (۲۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰کل کشور اختصاص می یابد.

دستگاه اجرایی موظف است ضمن رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب سال ۱۳۷۵، در ارجاع کار به گونه ای عمل کند که سهم ارزشی کار با استفاده از امکانات ساخت داخل کشور کمتر از ۵۱ درصد نباشد.

همچنین در اجرای این طرح رعایت شرایط زیست محیطی برای دستگاه اجرایی الزامی است. وزارت نیرو (شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران) موظف است با تایید بانک مرکزی تسهیلات دریافتی را بازپرداخت کند و در اجرای این مصوبه رعایت کلیه قوانین و مقررات الزامی است.

این مصوبه از سوی بهروز مرادی؛ معاون برنامه ربزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

    نظرات