بررسی بهینه سازی انرژی با حضور مسئولان وزیر راه و اقتصاد در کمیسیون انرژی مجلس

بررسی بهینه سازی انرژی با حضور مسئولان وزیر راه و اقتصاد در کمیسیون انرژی مجلس

http://www.bananews.ir/کارگروه امور هسته ای و انرژی های نو کمیسیون انرژی مجلس دوشنبه بهینه سازی انرژی ( انرژی های نو) را با حضور مسئولان وزارت راه و شهرسازی و وزارت امور اقتصاد و دارایی بررسی می کند.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) بررسی اصلاح طرح یک فوریتی قانون مدیریت خدمات کشوری و جمع بندی نظرات کارگروههای تخصصی در خصوص مسائل مطروحه در کمیسیون برنامه کاری اعضای کمیسیون انرژی مجلس در روز دوشنبه است.

اعضای این کمیسیون روز سه شنبه نیز بررسی گزارش مسئولان وزارت نفت در خصوص توانمندی ها و برنامه های آن وزارتخانه در حوزه گاز و پتروشیمی را در دستور کار دارند.

کارگروه امور هسته ای و انرژی های نو نیز دوشنبه موضوع بهینه سازی انرژی های نو را با حضور مسئولان وزارت راه و شهرسازی و وزارت امور اقتصادی و دارایی بررسی می کند.

سه شنبه نیز اعضای این کارگروه با مسئولان سازمان انرژی اتمی در محل آن سازمان تشکیل جلسه می دهند.

    نظرات