گسل تبریز و یا یکی از شاخه های آن مسبب زلزله ۲۱ مرداد

گسل تبریز و یا یکی از شاخه های آن مسبب زلزله ۲۱ مرداد

بر اساس زمین لرزه شش ممیز چهار و پس از آن زمین لرزه شش ممیز سه استان آذربایجان شرقی و بررسی های اولیه این زمین لرزه، موارد زیر به اطلاع ساکنان منطقه و امتداد گسل تبریز رسانده می شود.

سازمان زمین شناسی آمریکا، بزرگای زمین لرزه های اصلی را ۶٫۴ (شش ممیز چهار) و ۶٫۳ (شش ممیز سه) گزارش کرده است ولی سازمانهای ایرانی بزرگای آن را ۶٫۲ و ۶٫۰ اعلام نموده اند. اولین زمین لرزه در ساعت ۱۶ و ۵۳دقیقه به وقوع پیوست که کانون زلزله اول در ۲۳ کیلومتری شهرستان اهر و ۵۸ کیلومتری شهر تبریز بوده است. سایر زمین لرزه ها نیز در مراکز کانونی نزدیک به کانون اصلی به وقوع پیوسته اند.

کارشناسان جمعیت کاهش خطرات زلزله، با بررسی های اولیه، گسل شمال تبریز و یا یکی از شاخه های آن را مسبب زمین لرزه می دانند.

نقشه زیر ، نقشه هم شدت زلزله را نمایش می دهد و نشان دهنده شدت احساس و خرابی زلزله است. بر اساس این نقشه، شدت زلزله در شهر اهر ۷ و در شهرهای تبریز، میانه، هشترود و اردبیل ۵ گزار شده است.

 

[caption id="attachment_32136" align="alignnone" width="612"]نقشه شدت زلزله اهر-ورزقان-تبریزنقشه شدت زلزله اهر-ورزقان-تبریز[/caption]

    نظرات