خدمات ویژه نظام مهندسی قم به ساکنان بافت های فرسوده

خدمات ویژه نظام مهندسی قم به ساکنان بافت های فرسوده

http://www.bananews.irرئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم از امضائ تفاهم نامه همکاری این سازمان با شرکت عمران و مسکن سازان قم در راستای خدمات رسانی بهتر به همشهریان در بافت های فرسوده خبر داد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) مهندس امین مقومی با اشاره به انعقاد تفاهم نامه همکاری فی ما بین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و شرکت عمران و مسکن سازان قم اظهار داشت : این تفاهم نامه با هدف ارتقاء فرهنگ عمومی شهروندی در سطح عموم مردم و توانمندسازی و بهبود بافت های فرسوده و به منظور ایجاد همکاری متقابل در زمینه های علمی ، تهیه نقشه ، نظارت در امور فنی ، شهرسازی و معماری با هماهنگی اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان قم در رشته های مختلف تخصصی و ارتقاء نقش سازمان نظام مهندسی در جهت افزایش ساخت و ساز اصولی در بافت های فرسوده شهری و سکونتگاه های غیر رسمی امضا شده است.

وی اضافه کرد: تقویت مبانی فرهنگ معماری و شهرسازی بومی و سنتی ، ایرانی و اسلامی از طریق هماهنگی متقابل بین شرکت عمران و مسکن سازان قم و اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ، در زمینه های تهیه نقشه و نظارت در بافت های فرسوده شهری و سکونتگاه های غیر رسمی از جمله اهداف امضای این تفاهم نامه است.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم ، همچنین تشویق ساکنین و حمایت از ساخت و ساز و نوسازی جهت تسریع در احیاء بافت های فرسوده شهرهای استان با استفاده از تخفیفات در نظر گرفته شده در هزینه تهیه نقشه و خدمات نظارت در بافت های فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی شهرهای استان را از دیگر اهداف امضاء این تفاهم نامه برشمرد.

مقومی در ادامه عنوان کرد: برگزاری نشست ها و بازدیدهای علمی مشترک از عملیات اجرایی پروژه ها در بافت های فرسوده شهری و سکونتگاه های غیر رسمی استان ، برگزاری همایش های علمی و تخصصی مشترک پیرامون راهکارهای جدید در رابطه با نحو مداخله و ساخت و ساز در بافت های فرسوده شهری و نیز اعمال تخفیف در تهیه نقشه ، طراحی و نظارت در بافت های فرسوده شهری از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان استا قم ، فراهم نمودن زمینه مشترک بازدید از اقدامات اجرایی و سوابق تجربی نحوه مداخله در بافت های فرسوده ، برگزاری دوره های مشترک آموزش مدیران شهری و ساکنین پیرامون بافت های فرسودهو نیز تسریع و اولویت وِزه جهت رسیدگی به کارهای بافت فرسوده ، از جمله مفاد این تفاهم نامه است.

 

    نظرات