هدف انتخابات نظام مهندسی چیست؟

هدف انتخابات نظام مهندسی چیست؟

http://www.bananews.ir/به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) قطعا آنچه در انتخابات سازمان نظام مهندسی استان تهران رقم می خورد برای سایر استان ها و شهرها نیز الگو خواهد بود؛ چرا که ارتقای صنعت ساختمان و دانش مهندسی به نحوی که هم مردم و هم مهندسان به این حرفه افتخار بکنند در گرو شکل‌گیری سازمان نظام مهندسی پویا است، اما برای رسیدن به این اهداف رفتن به هیات مدیره سازمان نظام مهندسی هدف اصلی نیست، بلکه وسیله ای است تا بسیاری از افرادی که به سازمان نظام مهندسی و به هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ورود پیدا می کنند از طریق آن به مهندسی ساختمان کشور به خصوص تهران کمک کنند.

در این میان امکان دارد افرادی هم باشند که از ورود به هیات مدیره سازمان نظام مهندسی برای منافع شخصی خودشان استفاده کنند به همین دلیل ما اعتقاد داریم بهتر است مهندسان توانمند در این انتخابات شرکت حداکثری داشته باشند تا طبعا افرادی که با تجربه تر هستند و در این رشته شناخته شده و صاحب فکر و ایده هستند به دوره جدید سازمان نظام مهندسی راه پیدا کنند. لذا امیدواریم مهندسان بیشتری مجاب شوند که در این عرصه شرکت کنند.در دوره جدید نیز ما هم حسب تکلیف و وظایفی که داشته ایم تلاش کردیم که در این عرصه ورود پیدا کنیم تا همانند دوره گذشته که اقدامات اجرایی خوبی به ویژه در بحث ماده ۳۳ مقررات ملی ساختمان انجام شد گام‌های بهتری برداشته شود.

*مجید پاکساز- مدیرکل طرح‌های شهری شهرداری تهران

 

    نظرات