مقاله های منتشر شده در اولین کنفرانس بین المللی دوچرخه شهری

مقاله های منتشر شده در اولین کنفرانس بین المللی دوچرخه شهری

http://www.bananews.irمجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی دوچرخه شهریدر پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) اولین کنفرانس بین المللی دوچرخه شهری، ۲۳ و ۲۴ مهر ۱۳۹۰ توسط ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. در این کنفرانس ۶۰عنوان مقاله تخصصی شامل ۷۸۱ صفحه منتشر گردیده است. کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در اولین کنفرانس بین المللی دوچرخه شهری

بررسی متغیرهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مؤثر بر استفاده از دوچرخه در بین جوانان
دوچرخه سواری در لندن با نگاهی به طرح دوچرخه های کرایه ای
A Survey Existing and Desirable Status of Entrepreneurship in Sport of Iran from the View Point of Sport Experts
بررسی نقش پیاده روی و دوچرخه سواری در حمل و نقل پایداری شهری
ارایه سیستم ترکیبی دوچرخه و حمل و نقل عمومی و طراحی مسیر یکپارچه دوچرخه با دیگر مدهای حمل و نقل
بررسی نظری مفهوم پذیرش اجتماعی به کمک نظریه های تحلیل رفتاری
نقش مدیریت شهری در میزان استفاده از دوچرخه در حمل و نقل درون شهری
استفاده از رزولور در اندازه گیری انرژی مصرفی در یک فرآیند انتقال خطی جرم نظیر دوچرخه سوار در یک مسیر شهری
موانع اجتماعی- روانی مؤثر بر استفاده از دوچرخه
قوانین و مقررات مربوط به دوچرخه سواری
انتخاب سیستم حمل و نقل مناسب در فواصل کوتاه و متوسط شهری با تأکید بر شاخص های زیست محیطی
امکان سنجی استفاده از دوچرخه الکتریکی بعنوان یک جایگزین حمل و نقل خصوصی
بررسی نگرش و فرهنگ دوچرخه سواری بانوان در شهر تهران
بررسی و تدوین شاخصهای استعدادیابی دوچرخه سواران سربالارو مردان از دیدگاه مربیان برجسته کشور
دوچرخه الکتریکی
مسیرها و مناطق ویژه پیاده و دوچرخه مطالعه موردی شهر مشهد


دوچرخه شهری و نقش آن در ارتقاء کیفیت زندگی شهری
طراحی استراتژیک سیستم های دوچرخه عمومی با محدودیت های سرویس دهی
طراحی وسیله حمل و نقل همگانی با دیدگاه طراحی کاربر محور
مقایسه اثر برنامه تمرینات ورزشی، دوچرخه سواری با دویدن استقامتی بر روی حداکثر اکسیژن مصرفی
احیاء دوچرخه سواری، و حمل و نقل پایدار شهری با تاکید بر توسعه پایدار شهر یزد
Bike sharing and cycling behaviors in Tehran (Case Study: District 8)
مدلسازی و مطالعه دینامیک حاکم بر دوچرخه
امکان سنجی ایجاد سیستم حمل و نقل دوچرخه مبتنی بر تحلیل الگوی تقاضای سفر(مطالعه موردی: شهر اصفهان)
بررسی فرآیند پروژه های مکانیسم توسعه پاک پروتکل کیوتو
امکان سنجی استفاده از دوچرخه در شهر تهران
استفاده ترکیبی از دوچرخه همگانی و حمل و نقل همگانی(با تمرکز بر مسیرهای شیبدار)
بررسی پتانسیل خطر انواع میدان برای عبور دوچرخه سواران
بررسی وضعیت سلامت عمومی ورزشکاران دوچرخه سوار
وابستگی مقبولیت یا عدم مقبولیت دوچرخه راه ها به مدل شهری
طراحی مسیر ویژه دوچرخه سواری برای گردشگران در بافت تاریخی شهر یزد(LBT)
بررسی رفتارهای پر خطر دوچرخه سواران و ارائه راهکارهای رفع آنها
مسایل ایمنی و ترافیکی گسترش استفاده از دوچرخه و ارائه راه حل
امکان سنجی ترویج استفاده از دوچرخه در حمل و نقل شهری
ارتباط و نقش مسیر دوچرخه با اهداف سفر در شهر مشهد
تحلیل پراکنش فضایی ایستگاه های دوچرخه سواری و تأثیر آن بر گردشگری شهری«مطالعه موردی: شهر اصفهان»
طراحی خطوط ویژه مکمل دوچرخه برای شهروندان و گردشگران در کلان شهر شیراز
پیش شرط های طراحی مسیر برای دوچرخه سواران
تاثیر ورزش و استفاده از دوچرخه بر میزان خستگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
فرهنگ سازی لازمه موفقیت طرحهای در دست انجام دوچرخه سواری بعنوان وسیله حمل و نقل در شهر تهران با ارائه مدلهای انجام شده در سایر کشورها
بررسی پارامترهای موثر طرح دوچرخه در شهر تهران از دیدگاه کاربران
مقایسه کیفیت زندگی ورزشکاران ورزشهای همگانی و قهرمانی استان اصفهان
تعیین سوات در برنامه ریزی راهبردی برای کارآفرینی در ورزش کشور
افزایش ایمنی مسیرهای ویژه دوچرخه سواری با استفاه از آسفالت رنگی
نقش دوچرخه به عنوان یک سیستم حمل و نقل عمومی
وضعیت موجود و ارائه الگوی استعدادیابی در رشته دوچرخه سواری کورسی مردان ایران
پویایی محلات شهری در گرو طرحریزی محله با رویکرد قابلیت دسترسی پیاده و دوچرخه
ایجاد و تقویت فرهنگ دوچرخه بعنوان حافظ اقتصاد و محیط زیست: مطالعه ای جامعه شناختی
پارامترهای طراحی ایستگاه کرایه ای دوچرخه، برای جزیره کیش با رویکرد کاربر محور
خلاصه ای از یافته ها و نتایج طرح پژوهشی تدوین سند چشم انداز و استراتژی توسعه دوچرخه سواری استان یزد
تحلیل و بررسی نقش کاربری و طراحی شهری در نشاط اجتماعی
بررسی راهکار کاهش حجم ترافیک شهری به وسیله ایجاد مسیرهای ویژه دوچه سواری (نمونه موردی بافت تاریخی شهر شیراز)
بررسی الگوها و تجربیات سایر ملل در زمینه دوچرخه های شهری
بررسی نقش دوچرخه در برنامه ریزی سیستم های حمل و نقل درون شهری و ارئه راهکارهای افزایش مطلوبیت دوچرخه سواری
دوچرخه سواری، گزینه اصلی حمل و نقل پایدار و پیش نیازهای مطالعاتی
اولویت بندی جانمایی ایستگاه های دوچرخه با استفاده از F-AHP و مقایسه آماری
ارزیابی تأثیر اجتماعی طرح های دوچرخه اشتراکی، ارئه یک دستور کار تحقیقاتی
خطرات استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی و دوچرخه سواری برای دوچرخه سواران
شناسایی مسیرهایی با پتانسیل بالای حرکت دوچرخه با توجه به تقاضای سفر پیش بینی شده در شهر مشهد
Bicycle Lanes in the World

 

    نظرات