تفحص از بورس و حمل و نقل جاده‌‌یی در دستور کار کمیسیون اقتصادی

تفحص از بورس و حمل و نقل جاده‌‌یی در دستور کار کمیسیون اقتصادی

http://www.bananews.ir/سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در اولین جلسه کمیسیون اقتصادی بعد از تعطیلات تابستانی مجلس دو طرح تحقیق و تفحص بررسی خواهد شد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) علیپور، نماینده مردم ماکو و سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با ایسنا در مورد دستور کار اولین جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس بعد از تعطیلات تابستانی، اظهار کرد: طرح تحقیق و تفحص از بورس و حمل و نقل جاده‌ یی کشور در دستور کار اولین جلسه کمیسیون اقتصادی بعد از تعطیلات مجلس خواهد بود.

وی در مورد سایر مواردی که در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار دارد، اظهار کرد: سوال از وزیر اقتصاد و دارایی هم قرار است در اولین جلسه بعد از تعطیلات در کمیسیون بررسی شود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد دستور کار کمیته‌های کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: کمیته پولی و مالی ماده ۳۸ و ۳۹ مالیات بر ارزش افزوده را بررسی خواهد کرد. کمیته‌ی تجاری هم اصلاحیه قانون نظام صنفی کشور را در دستور کار اولین جلسه خود بعد از تعطیلات مجلس دارد.

    نظرات