انتشار مجموعه مقالات نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران

انتشار مجموعه مقالات نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران

http://www.bananews.ir/بنانیوز- مجموعه مقالات نخستین همایش ملی آرمان شهر ایراندر پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir)نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران۲۶ و ۲۷ بهمن ۱۳۹۰ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. در این کنفرانس ۱۰۶ عنوان مقاله تخصصی شامل ۱۴۰۳ صفحه منتشر گردیده است. کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

 

لیست مقالات منتشر شده در نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران

بررسی عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش در مجموعه شهرداری های شهرستان رشت
بررسی مولفه های کالبدی در کیفیت محیط شهری در نواحی مرکزی (نمونه مورد مطالعه نواحی مرکزی شهر ساری)
بررسی ساختار معماری خانه زنبور عسل، بعنوان الگوی مناسب برای طراحیمعماری آرمانشهر ایرانی
بررسی راهکارهای تأمین مالی شهرداری ها در شهرهای کوچک و ارائه راهکاری مناسب(نمونه موردی: شهر سنقر)
برنامه ریزی فرایندی ،رویکردی جدید در برنامه ریزی های کلان شهرها( مطالعه موردی : نقش آموزش عالی در کلان شهر تهران)
تحلیل عوامل موثر بر وقوع تصادفات جاده ای (مطالعه موردی: جاده هراز و چالوس)
نقش محله محوری در مدیریت شهری (مطالعه موردی منطقه ۹ اصفهان)
نقش توسعه کاربری فضای سبز شهری در پایداری اجتماعی مطالعه موردی: شهر قائمشهر
مدل سازی ساختار فضایی شهری بر اساس مدل آنتروپی شانون(نمونه مورد مطالعه شهر بابل)
متدولوژی استقرار شهرداری الکترونیک؛ ضرورتی اساسی در هزاره سوم
صفات آرمانشهر ایرانی اسلامی برگرفته از مبانی اسلام
رویکردهای حکمروایی شهری و ضرورت آن در مدیریت نظام توزیع فضایی شعب شبکه بانکی کلان شهر رشت
Shahriran عریان گریزی شهریران (اندیشه های ایرانی- اسلامی در معماری و شهرسازی)
بررسی و تحلیل امنیت اجتماعی گردشگران خارجی در شهر اصفهان مطالعه تطبیقی: مناطق ۹ و ۳
پهنه بندی و مکان یابی کاربری توسعه شهری با استفاده از شاخص های زیست محیطی (مطالعه موردی شهرستان نور)
بررسی شاخص های اقتصادی و اجتماعی موثر بر کیفیت و کمیت مسکن در، شهر نوشهر، از دیدگاه شهروندان، طی ۱۳۷۵-۱۳۸۵
بررسی نقش بندر در توسعه و تحول شهر بندر انزلی
بررسی وضعیت سلامت اجتماعی شهروندان در کیفیت زندگی شهری (مطالعه موردی: شهر نور، استان مازندران)
بررسی مشکلات زیست محیطی ایجاد شده در اثر انبوه سازی مسکن در شهر نوشهر، از دیدگاه مدیران شهری و شهروندان، طی دهه ۱۳۷۵-۱۳۸۵
اولویت های توسعه شبکه حمل و نقل عمومی در شهر رشت
بررسی عوامل موثر بر کیفیت دسترسی ها نمونه مورد مطالعه (شهر بابلسر)
بررسی تغییرات کاربری اراضی نوار ساحلی در ده سال اخیر(مطالعه موردی: نوار ساحلی شهر محمودآباد)
بررسی اثرات تغییر کاربری اراضی بر حجم رواناب شهری تولید شده در منطقه ۲۲ کلان شهر تهران
اعتمادسازی الکترونیکی شاخصی نو در استقرار اثر بخش استراتژی شهر الکترونیک
آرمانشهر حضرت مهدی موعود (عج)
ارزیابی آسیب پذیری شهری در برابر زلزله در منطقه ۹ تهران (مطالعه موردی: فرودگاه مهرآباد تهران)
نقش مبلمان شهری در هویت و سیمای شهر
ارزیابی و سنجش تغییرات فضایی و فرم شهری و پیامدهای ناشی از آن (نمونه موردی:شهر بابلسر)
هویت معماری اسلامی با تأکید برطرح موزه تزئینات وابسته به معماری ایران(مطالعه موردی : خانه ناصرالدین میرزا در تهران)
مکان یابی پارک های درون شهری با استفاده از GIS و مدل AHP (نمونه موردی: شهر آمل)
کاوشی در اندیشه های علوی در زمینه معماری و شهرسازی مسلمین
بررسی نقش طرح های توسعه و عمران شهری بر بازار زمین شهری(مطالعه موردی:شهر محمودآباد)
ملاحظات پدافند غیر عامل در خطوط انتقال برق منطقه مطالعه موردی: خطوط انتقال برق منطقه مازندران
بررسی الگوی فضایی و کاربری اراضی خدمات آموزشی در شهر بندرعباس(مقاطع ابتدایی و راهنمایی)
استفاده از شبکه عصبی مصنوعی، تحلیل سلسله مراتبی و GIS در مدیریت شهری (مطالعه موردی: شهرستان نور)
تحلیل کیفی ماتریس مطلوبیت در محلات شهری با استفاده از GIS (نمونه موردی :محلات شهر نور )
توسعه پایدار شهری از دیدگاه تعالیم اسلامی
تبارشناسی مفهوم و رویکردهای «کیفیت زندگی» با تبیین مفهومی شاخصها و مولفه های کمی و کیفی
مشارکت شهروندی رهیافت تحقق آرمانشهر ایرانی
آرمان شهر سعدی
ارزیابی وضعیت آسایش اقلیمی و نقش آن در گردشگری (نمونه موردی: شهرستان بابلسر)
بررسی توانمندیهای گردشگری در توسعه نواحی پیرامونی شهرها و ارائه راهبردهای عملی: مطالعه موردی شهر چمستان
تحلیل و بررسی ساختار مدیریت شهری در ایران مطالعه موردی شهر چالوس (با رویکرد SWOT)
مدیریت و حکمروایی خوب شهری در شیرگاه
هویت معماری اسلامی با تاکید بر سنت ، هنر ، معماری
تحلیلی بر شاخص های کالبدی فرسودگی بافت های شهری (مطالعه موردی: بافت قدیم شهرساری)
ارائه الگوی بهینه در صنعت گردشگری در شهرهای ساحلی مازندران (مطالعه موردی: شهرستان چالوس) بر اساس مدل swot
نقش جاذبه های گردشگری در توسعه اقتصادی شهر نور
رویکردی تحلیلی بر چگونگی تحقق توسعه پایدار زمین شهری با تاکید بر نحوه مالکیت و فرآیند عرضه زمین
بررسی نقش دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در توسعه شهری (مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل)
تاثیر معماری غیر بومی بر فرم و سیمای شهر جویم
ارتقاء ایمنی و امنیت شهری در بافت مرکزی شهر ساری
ارزیابی عامل های مژثر و پهنه بندی حساسیت زمین لغزش با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک در محیط GIS، مطالعه موردی: شمال شهر تهران- حوضه کن
ارزیابی عملکرد شهرهای جدید چهار کلانشهر اصفهان، مشهد، تبریز و شیراز جهت تمرکز زدایی از مادرشهر با رویکرد مدیریت کلانشهرها
ارزیابی توان اکولوژیک شهرستان شیروان چرداول جهت توسعه فعالیت های گردشگری با استفاده از GIS
آرمان شهر فردوسی
ارزیابی ارتباط شاخص های کالبدی مسکن و زمین در محله عبدالله آباد ضیابری رشت
قابلیت های محیطی شهرستان دزفول جهت برنامه ریزی توسعه شهری بر مبنای مطالعات توریستی
اسکان غیر رسمی و مدیریت شهری
آرمانشهر قرآنی با تحلیل مفاهیم و فضاهای معماری و شهرسازی «سوره ی نحل»
بررسی مفهوم فرهنگ مشارکت شهروندی در امور شهر الکترونیکی
بررسی نقش مشارکت شهروندی در احیای شهرسازی ایرانی-اسلامی
تبیین مشارکت شهروندی و ضرورت مدیریت شهری سیستمی درکلانشهرها
بررسی مفهوم آرمانشهر اسلامی – ایرانی
پهنه بندی پتانسیل های توریستی در مناطق شهری استان لرستان، با GIS موانع و راهکارهای توسعه گردشگری
بررسی نقش مدیریت شهری و شهرداریها در احیاء بافتهای فرسوده شهری
تبیین حقوق شهروندی از منظر امام خمینی (ره)
پارادایم استقرار شهر الکترونیک ضرورتی در عصر مجازی
تحول محله نشینی در راستای مدیریت شهری در کلان شهر تهران
تحلیل جایگاه مشارکت شهروندی در فرایند برنامه ریزی شهری ایران
تحلیلی بر الگوی رفتار و فرهنگ شهری، بعد فراموش شده طرح های شهری
بررسی روند شهر نشینی و توسعه ی فیزیکی شهر کرمانشاه
جایگاه زیرساخت ها در توسعه پایدار شهری و ایجاد شهرهای جدید(با تاکید بر احداث تونل مشترک تاسیسات شهری)
«شهر هوشمند، تکوین انقلاب شهری نوین»، «شهراکترونیک واقعیت شهرهای فردا»
دادگاه الکترونیکی ضرورتی اساسی درشهر الکترونیک
شهر نوین آینده نگر(طراحی پیشرفته ی شهری با تفکر ترکیب بندی طبیعت و فرم معماری)
سنجش ارزیابی آمادگی الکترونیکی مفهومی نو در استقرار شهر الکترونیک و شهرداری الکترونیک
عوامل موثر بر مشارکت شهروندان در امور شهری (مطالعه موردی علی آباد کتول)
شهرهای هوشمند ، پلی به سوی آرمانشهرها
ملاحظات اقلیمی- فرهنگی مدیریت منابع آب در ایران (در دو بخش آبیاری و مصارف شهری)
نقش مشارکت های مردمی در تامین نیازمندی های عمومی و تاسیسات زیربنایی شهر(مطالعه موردی؛ شهر لامرد در استان فارس)
مدیریت شهری در ایران از ورود اسلام تا قرن هفتم
شناخت و تحلیل مدیریت مجموعه های شهری کشور با تاکید بر تهران
مدیریت و بازیافت مواد زاید جامد شهری در ایران
نقش مشارکت های شهروندی در ارتقاء مدیریت شهری و سطح رضایتمندی مردم
وضعیت شهروندی در مدیریت شهری با تأکید بر شهر تهران
نقش مدیریت شهری در توسعه سازماى فضایی قائمشهر
نقش مدیریت در پایداری اقتصادی و محیطی نواحی شهری: مطالعه موردی: شهر ساحلی چالوس
نگرشی بر توانمندسازی سکونتگاهای غیررسمی
مدیریت در مصرف و توزیع منابع آب شرب و برون رفت از بحران آب طی دو دهه آینده در شهر مشهد
بررسی موفقیت یا عدم موفقیت طرح جامع تهران (نمونه موردی کاربری های منطقه ۳)
نگرشی بر ویژگیهای جغرافیای شهر تهران با تأکید بر آب و هواهای آن
ارزیابی عملکرد شهرداری ها بر پایه سنجش میزان رضایت مردم از خدمات شهری (مطالعه موردی: شهر نوشهر)
بررسی نقش و تأثیر فناوری اطلاعات در ساختار مدیریت شهری
تحلیل کاربری های اراضی شهری و بررسی برنامه های موجود زیرساختی و بهسازی مدیریت شهری و تشکل های مردمی در شهر بندرعباس
سرمایه اجتماعی و مشارکت شهروندان با تاکید بر نقش رسانه های جمعی
ساماندهی زیرساخت های شهر چالوس با تاکید بر حکمروایی شهری
نقش مدیریت ساحلی در توسعه پایدار شهری با تأکید بر بعد زیست محیطی و کالبدی- فضایی(مطالعه موردی : نوار ساحلی نور و رویان)
بررسی مفهوم آرمانشهر و نمود آن در شهرسازی دوره ساسانیان نمونه موردی: شهر تاریخی گور (فیروزآباد)
نقش و جایگاه مدیریت یکپارچه در توسعه پایدار شهری
تأثیر فرهنگ و مشارکت شهروندی در توسعه پایدار شهری
ارزیابی وضعیت آسایش اقلیمی و نقش آن در گردشگری (نمونه موردی: شهرستان بابلسر)
بررسی توانمندیهای گردشگری در توسعه نواحی پیرامونی شهرها و ارائه راهبردهای عملی: مطالعه موردی شهر چمستان
ارائه الگوی بهینه در صنعت گردشگری درشهرهای ساحلی مازندران (مطالعه موردی: شهرستان چالوس) براساس مدل swot
مروری بر پژوهشهای انجام شده در حیطه نقش مشارکت مردمی در ساماندهی بافت های فرسوده منطقه ۱۰ تهران
نقش برنامه ریزی استراتژیک در توسعه پایدار فضایی شهرهای ساحلی (مطالعه موردی، شهرساحلی نوشهر)

    نظرات