مقالات نخستین همایش بومی سازی مقررات ملی ساختمان منتشر شد

مقالات نخستین همایش بومی سازی مقررات ملی ساختمان منتشر شد

بنانیوز- مجموعه مقالات نخستین همایش بومی سازی مقررات ملی ساختماندر پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir)نخستین همایش بومی سازی مقررات ملی ساختمان، ۱۳ و ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۱ توسط سازمان نظام مهندسی استان گلستان و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. در این کنفرانس ۳۸عنوان مقاله تخصصی شامل ۴۸۲ صفحه منتشر گردیده است. کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

 

لیست مقالات منتشر شده در نخستین همایش بومی سازی مقررات ملی ساختمان

بررسی تاثیر عملکرد بناها برروند تغییرات اقلیمی
ضرورت بازخوانی فضای باز مسکونی حیاط دربومی سازی مقررات ملی ساختمان
ملاحظات بومی درساختار مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان
بررسی آثار اجرای مقررات ملی ساختمان بربافت شهری و معماری محلی مراغه
ارزیابی عوامل اقلیمی درنوع ساخت و سازهای شهری بررسی موردی شهرقوچان
ارایه الگویی برای طراحی ساخت و نگهداری ساختمان های سنگی
بهینه سازی مصرف مصالح سازه های فولادی و بتنی با توجه به نوع سیستم سازه ای مطالعه موردی برروی یک ساختان چهارطبقه با پلان منظم


بررسی جامعیت مقررات ملی ساختمان و لزوم تدوین مقررات منطقه ای
تاثیرات عوامل محیطی اقلیمی و بهره برداران ساختمان درنوع ساخت و ساز
بی هویتی، چالشی دربرابر ضوابط غیربومی
لزوم به کارگزینی ضوابط ساختمانی مکان مند درجهت بهینه سازی مصرف انرژی
ضرورت زمان مندی مقررات مکان مند زمان فاکتوری غیرقابل حذف دربومی سازی مقررات ملی
بومی سازی مبحث ۱۹ با الهام گیری از تکنیکهای معماری بومی نمونه موردی: تکنیک نحوه ارتباط با زمین
معماری بومی مساکن سردسیری منطقه مورد مطالعه شهرستان خوی
ساخت مساکن مقاوم دربرابر آسیب های محیطی شهرستان خوی
ارائه الگوی طراحی مدل بهینه خانه های پسیو با الگوبرداری از معماری سنتی گرگان
تاثیر بومی سازی مقررات ساختمانی دربهبود شرایط اسکان قشرکم درآمد
تاثیر بومی سازی مقررات ملی ساختمان درمنظر شهری
تبیین اهمیت و ابعاد معماری زمینه گرا دربومی سازی مقررات ملی ساختمان
ملاحظات اقلیمی و منطقه ای درطراحی و اجرا
بررسی تاثیر روشهای طراحی شهری و طراحی اقلیمی دربهینه سازی مصرف سوخت درساختمان
صنعتی سازی ساختمان ها با استفاده از سیستم های فوتوولتائیک درمناطق گرم و مرطوب
بررسی لزوم استفاده از مصالح بومی هراستان درساخت و سازها تاثیر مصالح بوم آورد درکیفیت زندگی
ارائه بسته انرژی های تجدید پذیر برای تامین درصدی از انرژی شهرستان گرگان
بومی سازی استانداردهای محرمیت درفضاهای مسکونی با تاکید برتعالیم اسلامی و فرهنگ ایرانی
بهره گیری از مصالح بومی درطراحی نماهای ساختمان های عمومی در فضاهای شهری
تحلیل جایگاه علوم رفتاری درمقررات مربوط به ساخت و ساز به عنوان یکی از ضرورت های بومی سازی
رویکرد جذب و حفظ انرژی درساختمان های اقلیم سرد و بررسی نحوه تعمیم آن درصنعت ساختمانی معاصر کشور
بومی سازی تکنولوژی های نوین مدیریت انرژی از طریق مقررات ملی ساختمان راهکاری مناسب درکاهش مصرف انرژی
لزوم دستیابی به معماری پایدار با ارایه مقررات بومی ساختمان
بررسی ویژگیهای معماری سنتی و بومی مناطق کوهستانی و بحث مقاوم سازی آن دربرابر زلزله
بررسی تطبیقی مبحثچهارم مقررات ملی ساختمان دراقلیم های مختلف
بومی سازی مقررات ملی ساختمان گامی درراستای نیل به اهداف معماری پایدار
لزوم بوم گرایی درمبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان
تاثیرات عوامل اقلیمی درشکل وساخت مسکن درمناطق گرم و نیمه مرطوب ایران
ارائه مدلی جهت بهره گیری از الگوهای بومی درمقررات ملی ساختمان با روش استدلال مبتنی برمورد case based reasoning
مشارکت شهروندی و بومی سازی ضوابط نمای ساختمان ها و سیمای کالبدی شهرها
برنامه ریزی یکپارچه فضایی درسیاست های توسعه بخش مسکن گامی بنیادین درفرایند بومی سازی بخش مسکن

    نظرات