رضایت ۸۰٫۸ درصدی تهرانیها از پروژه های عمرانی

رضایت ۸۰٫۸ درصدی تهرانیها از پروژه های عمرانی

۸۰٫۸http://www.bananews.ir/ درصد شهروندان تهرانی از پروژه های عمرانی در دست اجرا توسط شهرداری تهران رضایت مطلوب دارند.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) بر اساس اطلاعات به دست آمده از یک نظرسنجی با جامعه آماری ۹۸۰ نفری از ساکنان مناطق مختلف تهران ، ۷۹۲ شرکت کننده ، گزینه مطلوب را انتخاب کردند.

در بخش دیگری از این نظرسنجی ، مهمترین و موثرترین پروژه عمرانی حال حاضر شهر تهران مورد پرسش قرار گرفته است که بر این اساس بزرگراه امیرالمومنین علی(ع) با ۴۰ درصد آرا، مهمترین و موثرترین پروژه کنونی تهران از نگاه شهروندان انتخاب شده است.

بعد از آن به ترتیب ، بزرگراه نیایش و تونل طبقاتی صدر با ۳۶ درصد ، بزرگراه آزادگان با ۱۴ درصد ، مجموع بزرگراه های شهید زین الدین و شهید خرازی با ۸ درصد و سایر پروژه های عمرانی شهر با ۲ درصد عنوان موثرترین و مهمترین پروژه های عمرانی حال حاضر تهران را به خود اختصاص داده اند.

در بخش دیگری از این پرسش نامه ، خاص ترین پروژه عمرانی حال حاضر شهر نیز مورد پرسش قرار گرفته که پاسخ های متعدد و متنوعی داشته است. به گونه ای که در فرم‌اصلی پرسشنامه ، ۳ پروژه تونل‌نیایش و بزرگراه‌طبقاتی صدر، دریاچه‌مصنوعی چیتگر و بزرگراه یادگارامام(ره) به‌عنوان خاص‌ترین طرح‌های عمرانی حال‌حاضر شهر مطرح ‌شده‌بودند اما مردم به پروژه‌هایی چون تونل‌ امیرکبیر، مجتمع‌نمایشگاهی شهرآفتاب و تقاطع غیرهمسطح بزرگراه‌های شیخ‌فضل‌الله نوری و محمدعلی‌جناح نیز رأی دادند.

بر این اساس تونل‌نیایش و بزرگراه‌طبقاتی صدر با ۴۴ درصد رای، خاص ترین پروژه عمرانی حال حاضر تهران نام گرفت و بعد از آن دریاچه‌مصنوعی چیتگر با ۲۹ درصد ، ادامه بزرگراه یادگارامام(ره) با۱۱ درصد ، تونل امیـرکبیـر با ۸ درصـد ، مجتمـع نمایشگـاهی شهـرآفتـاب ۶با درصـد و تقاطع غیرهمسطح بزرگراه‌های شیخ‌فضل‌الله نوری و محمدعلی‌جناح با ۲درصد به ترتیب در مراتب بعدی قرار گرفتند.

بر اساس این گزارش ۴۰ درصد شهروندان تهرانی ، احداث تونل شهری را مهمترین نیازعمرانی تهران در آینده نام برده اند. نیاز به بزرگراه با ۱۹ درصد و احداث پل و تقاطع غیر همسطح نیز با ۱۷ درصد به ترتیب در رتبه دوم و سوم اهمیت نیاز عمرانی پایتخت قرار گرفته اند.

در این پرسش، ۲۲ درصد از پاسخ دهندگان در گزینه هیچ کدام قرار گرفته اند. این تعداد شهروندانی هستند که معتقدند ازاین پس باید روی فرهنگ ترافیک و توسعه شبکه حمل‌و‌نقل عمومی کارکرد و ازدیاد معابرشریانی ضرورتی ندارد. اما نکته ‌قابل‌توجه درمورد پاسخ‌های ارائه‌شده، ارتقاء جایگاه صنعت تونل‌سازی شهری در ذهن و نظر مردم است .

اما اینکه شهروندان تهرانی چه نمره‌ای به فعالیت‌های عمرانی صورت‌گرفته در طول ۷ سال‌گذشته می‌دهند و به‌لحاظ تأثیرگذاری اجتماعی تا چه اندازه از پروژه‌های اجراشده و دردست اجرا راضی به‌نظر می‌رسند، پرسشی‌است که جامعه آماری موردنظر به آن رأی دادند. از این بین ۸۰ درصد، عملکرد عمرانی مدیریت‌شهری درطول ۷‌سال‌گذشته را مطلوب دانسته‌اند، ۱۴ درصد آن را متوسط ارزیابی‌کرده‌ و ۶ درصد نیز معتقدند سطح کارکرد‌عمرانی شهرداری دراین سال‌ها ضعیف بوده‌است.

    نظرات