بزرگترین گردهمایی کودکان دوچرخه سوار تبریز برگزار شد

بزرگترین گردهمایی کودکان دوچرخه سوار تبریز برگزار شد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات