فرایند ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن از ۲ میلیون و ۶۷۶ واحد فراتر رفت

فرایند ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن از ۲ میلیون و ۶۷۶ واحد فراتر رفت

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون فرایند ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن در سراسر کشور به ۲ میلیون و ۶۷۶ هزار واحد رسیده است، توضیح داد: از واحدهای نهضت ملی مسکنی که در سراسر کشور کار ساخت آنها آغاز شد به تعداد ۵۶۰ هزار واحد تکمیل و تحویل متقاضیان شد و مابقی در مراحل مختلف و در مدار تولید است. وی از افتتاح‌های جدید و واگذاری زمین در روزهای آینده با حضور سرپرست ریاست جمهوری خبر داد و افزود: در روز چهارشنبه با حضور سرپرست ریاست جمهوری حدود ۶۰ هزار واحد از واحدهای تکمیل شده نهضت ملی مسکن و ۵۰ هزار قطعه زمین تحویل متقاضیان خواهد شد. میانگین سالانه بافت‌های فرسوده در دولت یازدهم و دوازدهم سالی ۴۷ هزار پروانه بوده است و در ۳ ساله دولت سیزدهم میانگین سالانه صدور پروانه در بافت فرسوده بیش از ۹۰ هزار پروانه ثبت شده است که ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات