وزیر راه و شهرسازی: سقف اجاره بها در روزهای آینده به استان ها ابلاغ می شود

اشاره کرد و گفت: در خصوص مسکن مهر که ۲۴۰ هزار واحد مسکن مهر باقیمانده از دولت‌های گذشته باقیمانده بود و با توجه به این که قرار نبود آورده‌ای برای این مسکن‌ها به دست آید، به طور متوسط برای هر واحد از آن ۳۰۰ میلیون تومان منابع نیاز بود. وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این که بنا بود تا پایان دولت سیزدهم پرونده مسکن مهر باقیمانده از دولت‌های گذشته بسته شود، اظهار کرد: برای اتمام این میزان از مسکن مهر، ۳۵ همت منابع صرف شده و در به اتمام رساندن این پروژه‌ها بزرگترین مولدسازی تاریخ ایران اتفاق افتاد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات