پیشنهادهایی برای تسریع در احداث آزادراه تهران-شمال

پیشنهادهایی برای تسریع در احداث آزادراه تهران-شمال

http://www.bananews.ir/مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ضمن بررسی وضعیت آزادراه تهران شمال، پیشنهادهایی برای تسریع در روند احداث این آزادراه ارائه داد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) دفتر مطالعات زبربنایی مرکز پژوهش ها در گزارشی که به همین منظور منتشر کرده، خاطرنشان ساخته که با ادامه اجرای قرارداد مشارکت نمی توان زمانی مشخص و دقیق را برای اتمام عملیات اجرایی طرح آزادراه تهران - شمال و به بهره برداری رسیدن آن تعیین کرد.

در این رابطه به منظور تحرک بخشیدن به فعالیت اجرایی احداث آزاد راه تهران - شمال پیشنهاد می شود:

در ابتدا هیئتی مرکب از نمایندگان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، وزارت راه و شهرسازی و شرکت احداث و بهره برداری آزاد راه تهران - شمال برای رسیدگی هزینه های انجام شده و تعیین تکلیف سهم الشرکه پرداخت شده هر یک از طرفین مشارکت تا پایان سال ۱۳۹۰ تشکیل شود.

با بررسی حساب های هزینه و تعیین میزان کسری در پرداخت هر یک از طرفین مشارکت، طرف مشارکتی که تعهد خود را تا پایان سال ۱۳۹۰ به طور کامل انجام نداده باشد به پرداخت باقیمانده تعهدات خود در موعد مقرر که زمان آن توسط هیئت مذکور تعیین می شود ملزم شود.

سپس قرارداد مشارکت مورد تجدید نظر قرار گیرد، تجدید نظری همراه با تفاهم در این تجدیدنظر نسبت به ادامه عملیات اجرایی مناطق ۱ و ۴ و شروع عملیات اجرایی مناطق ۲ و ۳ تصمیم تازه ای اتخاذ گردد.

این تصمیم تازه از جمله می تواند بدین گونه باشد که ادامه عملیات اجرایی مناطق ۱ و ۴ کماکان در مسئولیت شرکت آزاد راه تهران - شمال قرار گیرد و شروع عملیات اجرایی مناطق دو و سه از قرارداد مشارکت منتزع و بر عهده وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد و وزارت مذکور نسبت به اجرای عملیات اجرایی این مناطق از طریق پیمانکاری یا سرمایه گذاری بخش غیردولتی داخلی و خارجی آزادی عمل داشته باشد.

    نظرات