شورای شهر و جدایی شهر ری

شورای شهر و جدایی شهر ری

http://www.bananews.irبیش از یک‌ماه از تصویب جدایی شهرری از تهران توسط دولت می‌گذرد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) این مصوبه هفته‌هاست با مخالفت صریح شهرداری‌تهران و به تبع آن تعداد زیادی از اعضای شورای‌شهر تهران روبه‌رو شده در حالی که شورای‌شهر در این فاصله زمانی هرگز نتوانسته حرکت بازدارنده و موثری برای توقف اجرای این مصوبه از خود به نمایش بگذارد

جالب اینکه روز گذشته رییس شورای‌شهر تهران گفته، «یک برگ کاغذ پاره نیز به شورای شهر در خصوص جداسازی ری ارسال نشده است».

این یعنی اینکه دولت فعلا نیازی احساس نکرده متن مصوبه جدایی شهرری از تهران را به نمایندگان مردم تهران نشان دهد!

شورای‌شهر تهران دو ماه پیش نیز در مقابل تغییراتی که در متن طرح تفصیلی تهران بعد از نهایی‌شدن این طرح در شورا، توسط دولت به وجود آمده بود، اعتراض‌ کرد و آن موقع هم اعتراض اعضا فقط به سخنرانی در صحن شورا و یکسری مصاحبه با رسانه‌ها محدود شد. با این شیوه نظارت بر تصمیمات شهری تهران، این پرسش مطرح می‌شود که «قدرت نظارت و اعمال نفوذ شورای‌شهر تهران بر تصمیماتی که توسط دولت یا شهرداری برای پایتخت گرفته می‌شود، تا چه حدی است؟» به نظر می‌رسد اگر رویه برخورد انفعالی و ناتوانی در توقف برخی مصوبات مغایر با نظرات و عقاید شورای‌شهر تهران در این نهاد ادامه پیدا ‌کند، جایگاه شورا به تدریج شکل تشریفاتی به خود می‌گیرد.

 

 

 

 

 

    نظرات