نخستین همایش ملی مهندسی تخریب در صنعت ساختمان

نخستین همایش ملی مهندسی تخریب در صنعت ساختمان

http://www.bananews.ir/بنانیوز- عملیات تخریب در بسیاری از فعالیتهای عمرانی و ساختمانی به عنوان اولین و حساس‌ترین بخش از عملیات اجرایی می‌باشد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) متاسفانه طی سالهای اخیر آمار حوادث صنعت ساختمان در کشور نمایانگر آنست که تخریبهای غیر اصولی، تبعات و آسیب‌های جانی و مالی سنگینی را بهمراه داشته است. مساله قابل تأمل اینجاست که حوادث مذکور در تخریب ساختمانهای یک یا چند طبقه، بروز نموده‌اند و در آینده‌ای نزدیک، عمر مفید ساختمانها با تعداد طبقات بیشتر و همچنین سازه‌های گوناگون (همچون سیلوها، سدها، منابع بتنی، سوله‌ها و ...) رو به پایان بوده، که در صورت عدم آمادگی، چاره‌اندیشی و پیش‌بینی تمهیدات لازم در این زمینه، صنعت ساختمان با چالشی اساسی رو به رو خواهد شد.

نخستین همایش ملی مهندسی تخریب در صنعت ساختمان، در تاریخ ۲۷ مهر ۱۳۹۱ در محل دانشگاه صنعتی امیرکبیر با هدف تقویت رویکرد و نگرش مهندسی و مدیریتی به تخریب و آسیب شناسی وضع موجود و ارائه راهکارهای علمی، کاربردی و اجرایی در محورهای زیر برگزار می شود.

  • انواع روشها و تکنیکهای تخریب ساختمانها و سازه‌ها

  • مبانی و اصول مهندسی تخریب،مدیریت و نظارت تخریب

  • اهمیت نگرش مهندسی به مقوله تخریب ساختمانها و سازه‌ها

  • مدیریت ایمنی/HSE ، بازیافت، مدیریت پسماند در فرایند تخریب

  • نقش تجهیزات، ماشین‌آلات، مصالح، سیستمها و فناوریهای نوین

  • وظایف و مسئولیتهای حقوقی، قانونی و قراردادی و نقش صنعت بیمه

  • بررسی ضوابط، مقررات، دستورالعملها و آیین نامه‌های ملی و بین‌المللی

  • بررسی مسائل، مشکلات و چالشهای موجود و ارائه راهکارهای علمی و عملی

[اطلاعات کامل کنفرانس]

    نظرات