نبود پارکینگ طبقاتی از عوامل بروز ترافیک در انزلی است

نبود پارکینگ طبقاتی از عوامل بروز ترافیک در انزلی است

رئیس شورای اسلامی شهر بندر انزلی عدم وجود پارکینگ بصورت طبقاتی را از عوامل موثر بروز ترافیک در این شهر عنوان کرد.

محمدرضا بدیعی فر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: انسداد خیابان بوعلی مجاوراداره دخانیات، بازار سنتی شنبه بازار در محور خیابان میرزاکوچک خان به اداره نوغان، وجود بازارماهی فروشان بصورت سنتی و غیر بهداشتی در زیرپل انزلی، عدم ساماندهی و مکان یابی درنصب چادر در فصل توریست پذیر، پارک خودروها در مسیر خیابانهای اصلی و در ایستگاههای اتوبوس و تاکسی از دیگر عوامل موثر در بروز ترافیک در این شهراست.

وی درادامه با انتقاد ازاجرایی نشدن برخی ازمصوبات شورای ترافیک که هم اکنون با پیگیریهای فرمانداری از روند بهتری نسبت به گذشته برخوردار است، به مسائل و عوامل تاثیرگذار در افزایش ترافیک وعدم دسترسی به موقع شبکه های مسکونی با نوارهای تجاری و جهانگردی صنعتی و خدماتی اشاره کرد.

رئیس شورای انزلی همچنین بر ساخت ترمینال مناسب وساماندهی وضعیت میدان امام با مدیریت و کار کارشناسی ترافیک تاکید کرد و افزود: روان بودن ترافیک درسطح شهر مستلزم استفاده مردم از وسائط نقلیه عمومی است.

وی خاطر نشان کرد: فرهنگ سازی برای استفاده از وسائط نقلیه عمومی، جذب بخش خصوصی و تعریف منابع درآمدی برای آنان، نقشه های GRS و بروزرسانی آن و مکانیزه کردن سیستم حمل و نقل به دستگاه GPS امری ضروری است.

بدیعی فر درادامه تعلیم و آموزش رانندگان و رعایت موارد قانونی، خطی کردن مناطقی از شهر و الزام به نصب دستگاههای GPS و تخلیه ایستگاههای تاکسی برای بهره برداری آنان را ازعوامل موثردرکاهش ترافیک دانست.

 

    نظرات