کاهش قیمت مسکن‌ویژه؛ چگونه؟

کاهش قیمت مسکن‌ویژه؛ چگونه؟

http://www.bananews.ir/طرح استفاده از ظرفیت مسکن‌ویژه در بافت‌فرسوده قوت گرفت.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) نمایندگان عضو کمیسیون عمران مجلس ضمن واکاوی علت استقبال کم پایتخت‌نشینان از طرح مسکن‌ویژه، در ارزیابی‌هایی که درباره این طرح انجام داده‌اند، می‌گویند: مخاطب مسکن‌ویژه، دهک‌های با درآمد متوسط رو به ‌بالا اعلام شده است؛ در حالی که دولت وظیفه یا تکلیفی نسبت به ضرورت تامین مسکن برای این گروه را ندارد و می‌تواند با واگذاری زمین‌های خود به‌صورت اجاره ۹۹ ساله، قیمت مسکن‌ویژه را کاهش و مخاطبان آن را به دهک‌های کم‌درآمد تغییر دهد.

 

 

 

 

 

 

    نظرات