مشکلات کارگران ناشی از ضعف تشکلات کارگری است

مشکلات کارگران ناشی از ضعف تشکلات کارگری است

http://www.bananews.ir/متاسفانه در طول دو دهه گذشته تشکل‌های کارگری به عنوان نمایندگان اصلی و قانونی کارگران نتوانسته‌اند مطالبات آنها را در یک شرایط منطقی و از طریق تعامل سازنده با کارفرمایان و دولت محقق کنند و اگر امروز با مشکلات عدیده‌ در جامعه کارگری روبرو هستیم ناشی از ضعف تشکلات کارگری در ایران است.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) حمید حاج‌اسماعیلی ـ کارشناس حوزه کار ـ در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: اگر نهادهای کارگری نتوانسته‌اند قدرت و اراده کارگران را در قالب قانون و در مسیر تحقق مطالبات آنها محقق کنند این ضعف به نهادهای کارگری در کشور وارد است که در پیگیری مطالبات جامعه کارگری ضعیف عمل کرده‌اند و متاسفانه کارگران هم به دلیل ضعیف بودن جایگاهشان، ‌قربانیان اصلی بحرانی هستند که اکنون در بازار کار و اقتصاد کشور ایجاد شده است.

وی درباره ارسال نامه‌ای از سوی برخی از کارگران کشور به وزارت کار، گفت: مرجع این طومارها نامشخص است و هیچ اطلاعی از اینکه دقیقا توسط چه کسانی و به چه شکلی تهیه شده در دست نیست اما معتقدم که نهادهای کارگری در کشور شکل گرفته‌اند تا مطالبات کارگران را نمایندگی کنند؛ بنابر این انتظار می رود که نهادهای کارگری فعالانه و مسئولانه در خصوص مطالبات کارگران با کارفرمایان و دولت تعامل داشته باشند.

به اعتقاد حاج اسماعیلی وقتی که نهادهای کارگری پیگیری و حساسیت لازم برای رصد مشکل کارگران را در کشور نداشته باشند مشکلات پیچیده‌تر شده و نوعی بهم ریختگی در زمینه پیگیری مطالبات در کشور شکل می‌گیرد.

این کارشناس حوزه کار در عین حال بر کاهش درآمدهای دولت تاکید کرد و گفت: در حال حاضر شرایطی را در کشور تجربه می کنیم که تنها کارگران متاثر از آن نیستند بلکه بنگاههای اقتصادی و بازار کار همه تحت تاثیر این شرایط خاص قرار گرفته‌اند و مشکلات تنها متوجه کارگران نیست.

حاج اسماعیلی ادامه داد: اکنون بسیاری از کارفرمایان در عرصه بازار با مشکل مواجه هستند و به دلیل کمبود نقدینگی نمی توان افزایشی در دستمزدها ایجاد کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا با وجود کاهش درآمدهای دولت پیش‌بینی کمک‌های یارانه‌ای برای کارگران امکانپذیر است یا خیر؟ گفت: شخصا معتقدم که اگر نمی توان در دستمزدها تغییری ایجاد کرد حداقل در شرایط موجود سوبسیدهایی را در بخشهای دیگر برای کارگران پیش‌بینی کرد.

به گفته این فعال کارگری بهره‌مندی کارگران از پوشش‌های بیمه‌ای و خدمات بهداشتی و درمانی و تامین بخشی از ودیعه مسکن می تواند بخش اعظمی از مشکلات تورمی و افزایش هزینه‌ها در سبد خانوارهای کارگری را مرتفع کند.

 

    نظرات