خاکبرداری جاده ۵ کیلومتری در شهر عالی قاپوی قیدار

خاکبرداری جاده ۵ کیلومتری در شهر عالی قاپوی قیدار

http://www.bananews.ir/به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان خدابنده از عملیات خاکبرداری ساخت جاده دسترسی به طول ۵ کیلومتر در حوزه شهر عالی قاپوی قیدار خبر داد.

محسن اصغری گفت: به این منظور بانکت بندی در حوزه این شهر با پیشرفت ۱۰۰ درصدی و نیز جنگل‌کاری ۱۲ هکتاری اجرا شده است.

 

    نظرات