برنامه زمان‌بندی برگزاری دوره‌های آموزشی ارتقا پایه پروانه جهاد دانشگاهی تهران و مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

برنامه زمان‌بندی برگزاری دوره‌های آموزشی ارتقا پایه پروانه جهاد دانشگاهی تهران و مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

www.BanaNews.ir

قابل توجه اعضای محترم سازمان

جهت اطلاع از برنامه زمان‌بندی برگزاری دوره‌های آموزشی ارتقاء پایه پروانه جهاد دانشگاهی تهران و مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن به سایت مراکز فوق مراجعه نمایید.

سایت مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن: www.bhrc.ac.ir

سایت جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران: www.jtt.ir

 

 

 

 

 

    نظرات