کاهش ۱۴ درصدی حجم آب ورودی به سدهای کشور

کاهش ۱۴ درصدی حجم آب ورودی به سدهای کشور

http://www.bananews.ir/حجم آب ورودی به مخازن سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه ۹۱) تاکنون، در مقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته حدود ۱۴ درصد کاهش یافته است.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) حجم آب ورودی به مخازن سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه ۹۱) تاکنون، ۶۹۰ میلیون مترمکعب به ثبت رسیده است که در مقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته، نزدیک به ۱۱۰ میلیون مترمکعب معادل ۱۴ درصد کاهش نشان می دهد.

حجم آب ورودی به مخازن سدهای کشور در مدت مشابه سال آبی گذشته، حدود ۸۰۰ مترمکعب بوده است.

براساس این گزارش، حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور نیز از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه ۹۱) تاکنون، با سه درصد کاهش به ۱۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون مترمکعب رسیده است.

این میزان در مدت مشابه سال آبی گذشته ۱۸ میلیارد و ۲۰ میلیون مترمکعب گزارش شده بود.

میزان حجم آب خروجی از سدهای کشور نیز از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه ۹۱) تاکنون، یک میلیارد و ۴۳۰ میلیون مترمکعب گزارش شده در حالی که آب خروجی از سدهای کشور در مدت مشابه سال آبی گذشته، به میزان یک میلیارد و ۹۸۰ میلیون مترمکعب بوده است.

بر این اساس، حجم آب خروجی از سدهای کشور در مقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته، ۲۸ درصد کاهش نشان می دهد.

هم اکنون ۳۷٫۳ درصد از حجم مخازن سدهای کشور از آب پر بوده ضمن آنکه مجموع ظرفیت مخازن سدهای کشور در زمان کنونی ۴۶٫۹ میلیارد مترمکعب گزارش شده است.

 

    نظرات