دخل و تصرف در بستر رودخانه ها و تشدید خسارات در سیل

دخل و تصرف در بستر رودخانه ها و تشدید خسارات در سیل

http://www.bananews.ir/مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: دخل و تصرف در مراتع و بستر رودخانه ها، خسارت های سیل را تشدید می کند.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir)، محمد حاج رسولیها با اشاره به سیل هفته گذشته در بهشهر مازندران، اظهار داشت: بارندگی های گذشته کشور، بیشتر در استان های اردبیل، آذربایجان شرقی، گلستان، مازندران، گیلان بوده و فراگیر نبوده است.

حاج رسولیها تصریح کرد: این بارندگی ها به صورت نقطه ای اتفاق افتاد و به لحاظ شدت و مدت بارش هم خیلی بالا نبود و دخل و تصرف هایی که در مراتع و بستر رودخانه ها رخ داده است، عامل اصلی ایجاد سیلاب در مناطقی مانند بهشهر محسوب می شود.

وی ادامه داد: دخل و تصرف در این مناطق، در میزان رواناب ها، فرسایش خاک و سیلاب ها اثر می گذارد.

به گفته وی، حجم بارش های هفته گذشته در سطح کشور، بیشتر از دو میلیمتر نبود و دو میلیمتر متوسط بارش های کشور به چهار میلیمتر تبدیل شد و مجموع بارش های سال آبی جاری همچنان ۲۰ درصد کمتر از میانگین درازمدت است.

وی افزود: از لحاظ آماری، بارندگی های هفته گذشته خیلی شدید نبود اما قرار است دولت کارگروهی را تشکیل داده و علت خسارت های سیلاب های هفته گذشته را بررسی کند.

وی اظهار داشت: سدهای در دست اجرا و بهره برداری و تاسیسات آبی از سیلاب های هفته گذشته هیچ گونه آسیبی ندیده است و در نقاطی که سدها بوده، از خسارت هم جلوگیری شده است.

    نظرات