انتشار اوراق مشارکت برای نوسازی بافتهای فرسوده به تنهایی موثر نیست

انتشار اوراق مشارکت برای نوسازی بافتهای فرسوده به تنهایی موثر نیست

http://www.bananews.ir/معاون مالی و اداری شهرداری تهران با بیان این که انتشار اوراق مشارکت برای نوسازی بافت های فرسوده به تنهایی موثر نیست، گفت: شهرداری سعی داشته است تا با برنامه های مختلف بستر حضور مستقیم شهروندان و مالکان را در نوسازی بافت های فرسوده فراهم کند.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) حسین محمد پورزرندی با بیان این مطلب گفت: تجربه نشان داده است که با توجه به حجم بافت فرسوده ای که در تهران وجود دارد ، اگر زمینه لازم برای دخالت مستقیم افراد در نوسازی بافت های فرسوده مهیا شود موفقیت بیشتری به وجود می آید .

وی افزود : از این رو سعی داریم تا با برنامه های مختلف این بستر را فراهم کرده و بدون آن که مستقیم دخالت کنیم ، زمینه های لازم برای تشویق مردم به این کار را فراهم کنیم .

پورزرندی با اشاره به وضعیت انتشار اوراق مشارکت برای نوسازی بافت های فرسوده اظهار کرد : انتشار اوراق مشارکت به تنهایی برای این کار به نتیجه لازم نمی رسد و شهرداری با فراهم کردن امکاناتی مانند تخفیف در عوارض ، تسهیلات مختلف برای تجمیع و ... بستر لازم برای مشارکت مالکان بافت های فرسوده را فراهم کرده است .

وی تصریح کرد : در این زمینه باید همه ارگان های مربوطه همکاری داشته باشند و کار توسط خود شهروندان و افرادی که در این بافت سکونت دارند اجرا شود .

    نظرات