نقشه های کامل یک واحد اسکان موقت

نقشه های کامل یک واحد اسکان موقت

http://www.bananews.ir/بنانیوز- طراحی سری کامل نقشه های یک واحد اسکان موقت ویژه مناطق سردسیر آذربایجان با توسط گروه طراحی جمعیت کاهش خطرات زلزله ایران در اواخر شهریورماه به پایان رسید و جهت بهره برداری رایگان تمامی هموطنان عزیز کشورمان بر روی سایت جمعیت کاهش خطرات زلزله ایران قرار گرفت.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) جمعیت کاهش خطرات زلزله ایران با همکاری گروه نجات موج پیشرو ، ضمن اجرای چند واحد نمونه در مناطق زلزله زده اقدام به تهیه دفترچه اجرایی این واحد ها به صورت مصور خواهد نمود این دفترچه همانند دفترچه ساخت و ساز بم که توسط جمعیت کاهش خطرات تهیه شده بود به اجرای صحیح این واحد ها کمک شایانی خواهد نمود

این جمعیت از تمامی صاحبنظران در زمینه طراحی واحد های سریع الاحداث دعوت می کند تا ضمن بررسی نقشه ها طراحی شده جمعیت کاهش خطرات زلزله ایران جهت اعتلای این نقشه ها و نیز ارائه سری های دیگری از نقشه های اسکان موقت بومی کشورمان ایشان را همراهی نمایند.

نقشه های کامل یک واحد اسکان موقت

    نظرات