دومین کنفرانس و نمایشگاه مدیریت انرژی صنعتی

دومین کنفرانس و نمایشگاه مدیریت انرژی صنعتی

http://www.bananews.ir/دومین کنفرانس و نمایشگاه مدیریت انرژی صنعتی، ۲۳ آذرماه ۱۳۹۱ توسط هم اندیشان انرژی کیمیا و تحت حمایت رسمی سیویلیکا در تهران، سالن همایشهای صدا و سیما برگزار می شود.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) از جمله اهداف برگزاری این کنفرانس می توان به ایجاد نگاه ویژه در کشور به موضوع استفاده منطقی از انرژی در صنایع مختلف و مطالعه علمی اشاره نمود.

از کلیه پژوهشگران، صاحبنظران، اندیشمندان، شرکتها و موسسات فعال در حوزه نفت، انرژی و صنایع مرتبط انتظار می رود ضمن حضور و حمایت از این حرکت، نظرات، پیشنهادات و آگاهی های خود را در قالب ارائه مقاله در همایش در حوزه هایی ذکر شده به اطلاع جامعه متخصصین کشور برسانند.

محورهای کنفرانس به شرح زیر می باشد و مهلت ارسال اصل مقالات ۱۰ آبان ماه خواهد بود.

جایگاه آتی مدیریت انرژی در منطقه و کشور

 • مطالعه و تحلیل آماری تاثیر مدیریت انرژی بر مصرف انرژی

 • روش های استقرار سیستم جامع مدیریت انرژی در سازمانها و نقش آن

 • نقش فن آوریهای نوین و مدیریت انرژی

 • مدیریت انرژی و نقش آن بر بازار

 • نقش سیاستهای مالی و حمایتی دولت در اجرای صحیح مدیریت انرژی

 • رابطه مدیریت انرژی و ممیزی انرژی

 • تاثیر مدیریت انرژی بر اجرای صحیح قانون هدفمند کردن یارانه ها و اصلاح قیمت حامل های انرژی

 • روش های مدیریت انرژی در سیستم انرژی (تولید، تبدیل، انتقال، ذخیره سازی، توزیع و مصرف انرژی)

 • حجم سرمایه‌گذاری لازم جهت استفاده از سیستم مدیریت انرژی

 • نقش شرکت‌های خدمات انرژی (ESCO) در مدیریت انرژی

راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع نفت و انرژی

 • نقش فرهنگ سازی و ارتقاء آگاهی عمومی در بهینه سازی مصرف انرژی

 • راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع نفت و گاز

برنامه‌ریزی بلندمدت عرضه و تقاضای انرژی درافق ۲۰ ساله

 • ترکیب بهینه حامل‌های انرژی در سبد عرضه و تقاضا

 • سیاست‌های غیرقیمتی مدیریت عرضه و تقاضای انرژی

 • راه‌کارهای مدیریت و بهینه‌سازی عرضه و تقاضای انرژی

 • استانداردها و معیارهای عرضه و تقاضای انرژی

 • تاثیر اقلیم و شرایط جغرافیایی بر مدیریت عرضه و تقاضای انرژی

 • مدیریت انرژی و مسائل زیست‌محیطی عرضه و تقاضای انرژی و مسئله تغییر اقلیم

 • بهترین نمونه‌های (Best Practices) اجرای مدیریت عرضه و تقاضای انرژی در بخشهای مختلف

ظرفیت‌های صرفه‌جویی انرژی در صنایع نفت و انرژی
راهکارهای اجرائی - عملیاتی مدیریت مواد و انرژی

 • لزوم مدیریت مواد و انرژی با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها

 

[اطلاعات کامل کنفرانس]

  نظرات