بهبود میزان آب ورودی به حوزه کارون بزرگ و کاهش آن در حوزه کرخه

بهبود میزان آب ورودی به حوزه کارون بزرگ و کاهش آن در حوزه کرخه

http://www.bananews.ir/معاون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبی سازمان آب و برق خوزستان گفت: در هفت‌ماهه امسال میزان خروجی سدهای استان برای تامین آب مورد نیاز مصارف مختلف ۳۴۴ مترمکعب بر ثانیه است و به‌طور متوسط حدود ۲۵۳ مترمکعب بر ثانیه آب برای تامین مصارف پایین‌دست از ذخایر سدها استفاده شده است.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) فتح‌الله دهکردی در گفت‌وگو با ایسنا عنوان‌کرد: مجموع حجم ذخیره موجود در حوزه کارون بزرگ شامل دز، کارون سه و چهار، شهید عباس‌پور، مسجدسلیمان و گتوند علیا، ۷ میلیارد و ۵۱ میلیون مترمکعب است که از این میزان ۷۲۶ میلیون مربوط به دز و مابقی مربوط به شاخه‌های کارون است.

وی افزود: در حال حاضر میزان آب ورودی کارون نسبت به سال‌گذشته در حوزه دز، حوزه کارون سه و چهار و شهید عباس‌پور بهبود یافته است؛ سال‌گذشته متوسط ورودی آب ۷۱ مترمکعب بر ثانیه بود که امسال به ۹۱ مترمکعب بر ثانیه رسیده است.

مدیر حفاظت سازمان آب برق خوزستان بیان‌کرد: در حوزه کرخه نیز حجم آورد آب ۹۷۳ میلیون مترمکعب است که نسبت به سال‌گذشته ۴۲۶ میلیون مترمکعب کاهش را نشان می‌دهد.

دهکردی تصریح‌کرد: در حال حاضر میزان ورودی سد کرخه با توجه به تخلیه ذخیره پشت سد سیمره به منظور تامین آب حوزه کرخه ۸۰ مترمکعب و میزان خروجی آن ۲۷ مترمکعب بر ثانیه است.

وی خاطرنشان‌کرد: هم‌اکنون در سد مارون ۶۵۳ میلیون مترمکعب ذخیره آب وجود دارد که نسبت به سال‌گذشته ۱۲ میلیون مترمکعب کاهش یافته است و همچنین میزان ورودی این سد ۶ مترمکعب بر ثانیه و میزان خروجی به منظور تامین آب مصارف مختلف ۴۰ مترمکعب بر ثانیه می‌باشد که بیان‌گر استفاده از ذخایر سد مارون به میزان ۳۴ مترمکعب بر ثانیه است.

معاون سازمان آب و برق خوزستان اظهارکرد: میزان ذخیره آب پشت سد جره که از ۲ سال‌گذشته آبگیری شده بود، در حال حاضر ۴۰ میلیون مترمکعب است که نسبت به سال‌گذشته ۲۰ میلیون مترمکعب افزایش داشته و همچنین میزان ورودی به این سد حدود ۰٫۶ مترمکعب بر ثانیه و میزان خروجی آن نیز ۷۰ مترمکعب برثانیه است.

دهکردی افزود: به‌منظور تامین آب پایین‌دست استان برای آماده‌سازی زمین‌های کشاورزی جهت کشت زمستانه، قرار است از حدود ۶٫۵ مترمکعب ذخایر سدها استفاده شود.

وی بیان‌کرد: در حوزه کارون میزان کل آورد آب تا پایان مهرماه ۲۵۶ میلیون مترمکعب است که نسبت به سال‌های نرمال نشان‌دهنده کاهش ۳۲ درصدی است. از سوی دیگر در حوزه دز نیز میزان آورد در ۷ ماهه اخیر ۱۱۸ میلیون مترمکعب است که این میزان معادل ۴۹ درصد سال‌های نرمال است.

معاون حفاظت سازمان آب و برق خوزستان خاطرنشان‌کرد: میزان آب خروجی از حوزه کرخه به دلیل آب‌گیری سد سیمره و تخلیه مخزن آن ۱۸۲ میلیون مترمکعب بوده و میزان ورودی آب در حوزه مارون تا پایان مهرماه نیز ۱۵ میلیون مترمکعب است که این میزان معادل ۴۹ درصد سال‌های نرمال است.

    نظرات