سومین همایش مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی

سومین همایش مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی

http://www.bananews.ir/بنانیوز- سومین همایش مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی، ۷ دی ماه ۱۳۹۱ توسط شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا ، تحت حمایت رسمی سیویلیکا در تهران برگزار می شود.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) کشورهای در حال توسعه و پیشرفته در روند توسعه خود با مشکل پساب و پسماند صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی که از مشکلات روند توسعه صنعتی آنهاست به عنوان یکی از منابع مهم آلاینده محیط زیست روبرو گشته اند و در حال حاضر تلاشهای زیادی در سطح جهان جهت غلبه بر این مشکل در جریان است. از کلیه پژوهشگران، صاحبنظران، اندیشمندان، شرکتها و موسسات فعال در حوزه محیط زیست، نفت، انرژی و صنایع دعوت می شود ضمن حضور و حمایت از این همایش، آگاهی های خود را در قالب ارائه مقاله حداکثر تا ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۱ در یکی از حوزه های همایش به دبیرخانه ارسال نمایند:

 • مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی (جمع آوری، دفع، کاهش از مبدا، بازیافت،کمپوست و ... )
 • شناسایی و پایش آلایندههای ناشی از پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی
 • فناوریهای نوین جمع آوری، دفع و تصفیه مهندسی پسابها و پسماندها به روشهای هوازی و بی هوازی
 • استفاده از روشهای زیستی (بیو) در تصفیه پسابها و پسماندها در صنایع نفت و انرژی
 • استانداردهای جدید کیفی و کمی پساب و پسماند و فرآورش آنها
 • تولید انرژی و روشهای بازیافت مواد پر ارزش از پسابها و پسماندها در صنایع نفت و انرژی
 • شناخت پساب و پسماند صنایع مختلف و روشهای جلوگیری از تخریبات زیست محیطی آنها
 • روشهای نوین آنالیز و ارزیابی مواد آلوده و مضر در پساب و پسماند صنایع نفت و انرژی
 • روشهای محاسبه و تعیین شدت و الگوی آلودگی پسابها و پسماندها و استفاده از رایانه در این خصوص و معرفی نرم افزارهای تخصصی
 • بررسی های اقتصادی در خصوص مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی
 • کاربرد فناوری نانو در موضوع پساب و پسماند
 • مطالعات موردی و گزارش پروژه های صنعتی اجرا شده و موفقیت آمیز در حوزه مدیریت پساب و پسماند گزارش ثبت اختراعات صنعتی در دنیا و کشور در راستای پساب و پسماند

[اطلاعات کامل کنفرانس] [دریافت و مشاهده مجموعه مقالات همایش اول و همایش دوم]

  نظرات