اهمیت اول در مسکن مهر کنترل کیفیت است

اهمیت اول در مسکن مهر کنترل کیفیت است

[caption id="attachment_355" align="alignnone" width="250"]وزیر مسکن و شهرسازیوزیر مسکن و شهرسازی[/caption]

وزیر مسکن و شهرسازی گفت: اهمیت اول در اجرای طرحهای مسکن مهر نظارت دقیق بر نحوه اجرا و کنترل کیفیت است.

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)، "علی نیکزاد" در بازدید از طرحهای مسکن مهر شهر کرمانشاه، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: خوشبختانه مسکن مهر در استان از وضعیت خوبی برخوردار است و پروژه ها از سفر گذشته (اردیبهشت سالجاری) تاکنون پیشرفت زیادی داشته اند که این موضوع بیانگر پیگیری و دغدغه استاندار و مدیران اجرایی استان در بحث اجرای طرح مسکن مهر و مسکن دار شدن مردم است.
وی با بیان اینکه متولی اصلی پروژه های مسکن مهر در استانها، استانداران، معاونین عمرانی استانداری و روسای سازمان مسکن و شهرسازی هستند، خاطرنشان کرد: امیدواریم با اجرای این طرح مشکل اصلی مردم که همانا نداشتن سرپناه و خانه است، رفع شود.
وزیر مسکن و شهرسازی تاکید کرد: مجریان و پیمانکاران مسکن مهر باید تجهیز کارگاهی را در اولویت اقدامات اجرایی خود قرار دهند.
نیکزاد در ادامه سفر به کرمانشاه همچنین از پروژه مسکن مهر ایثار، طرح پنج هزار واحدی تعاونی مسکن لشگر ۸۱ زرهی و پروژه مسکن مهر شهرک دولت آباد بازدید کرد.
وی در ادامه از پروژه ساماندهی آبشوران شهر کرمانشاه بازدید کرد و با توجه به اینکه آبشوران از دل بافت فرسوده عبور می کند بر تسریع در اجرای آن تاکید کرد.

    نظرات