طرح گازرسانی به شهرک صنعتی اردکان یزد افتتاح شد

طرح گازرسانی به شهرک صنعتی اردکان یزد افتتاح شد

طرح گازرسانی به شهرک صنعتی اردکان یزد روز چهارشنبه با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افتتاح شد.www.BanaNews.ir

این طرح به طول هفت هزارو۹۰۰ متر و مجموع۱۰ هزارو ۹۰۰ متر خط تغذیه و ۱۸ هزارو۱۰۰ متر شبکه توزیع شامل یک ایستگاه سی جی اس به ظرفیت یکصدهزار مترمکعب برساعت و سه ایستگاه 'تی بی اس' به ظرفیت ۱۰ هزار مترمکعب بر ساعت می باشد.

۱۵ میلیارد ریال صرف اجرای این طرح گاز رسانی شده است.

۴۰ واحد صنعتی تحت پوشش این طرح قرار دارند.

اردکان در ۶۰کیلومتری شمال شهر یزد واقع است

 

ایرنا

    نظرات