همایش هماهنگی نهادهای دریایی کشور برگزار می شود

همایش هماهنگی نهادهای دریایی کشور برگزار می شود

www.BanaNews.irمعاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: همایش هماهنگی نهادهای دریایی کشور اردیبهشت ماه سال آینده در رامسر برگزار می شود.

به گزارش بنانیوز به نقل از ایرنا، سید محمد باقر نبوی افزود: این همایش فرصتی مناسب برای معرفی پیشرفت ها و بررسی چالش ها در حوزه دریا است.

وی اظهار داشت: سازمان های دریایی کشور با دراختیار داشتن بخش قابل توجهی از فعالیت های اقتصادی کشور طی سال های اخیر در مسیر رشد و پیشرفت قرار گرفته اند.

وی اظهار داشت: برگزاری منظم و سالانه همایش هماهنگی سازمان های دریایی کشور، زمینه را برای تبادل نظر و آخرین اطلاعات بین محققان و متخصصان امر فراهم می کند.

نبوی گفت: در این همایش دارای نشست های تخصصی با موضوعات محیط زیست دریایی ، فعالیت های نفتی ، کشتیرانی و مباحث فنی محیط زیست دریا برگزار می شود.

وی افزود: نشست محیط زیست دریایی شامل محورهای، روشهای فن آوری نوین سازگار با محیط زیست در توسعه مناطق دریایی ،‌فرصتها و تهدیدات زیست محیطی خلیج فارس و دریای عمان و دریای خزر ، الزامات حوزه قوانین و مقررات ملی و کنوانسیونهای منطقه ای و بین المللی در حوزه محیط زیست دریایی ، چالشهای فراروی توسعه بنادر و مناطق ساحلی و دریایی ادارات و توسعه پایدار است.

وی ادامه داد: نشست ایمنی و امنیت دریانوردی شامل محورهای نقش نیروی انسانی در تأمین و ارتقاء ایمنی و امنیت بنادر و ناوگان دریایی، راه کارهای مقابله با چالش دزدی های دریایی، راهبردهای کشور برای ایمنی و امنیت بنادر و ناوگان دریایی ، همکاریهای ملی، منطقه ای و بین المللی در ارتقاء ایمنی و امنیت بنادر و ناوگان دریایی و ‌ارتباط رقابت پذیری با ایمنی و امنیت بنادر و ناوگان دریایی است.

نبوی به نشست سوم با موضوع رقابت پذیری در حوزه بنادر و حمل و نقل دریایی اشاره کرد و گفت: تأثیر رقابت پذیری زیرساختها و خدمات بندری و دریایی بر افزایش ترافیک کشتی و کالا ، نقش و تأثیر بازاریابی و سرمایه گذاری در رقابت پذیر ساختن بنادر کشور ، قوانین و مقررات حاکم بر بنادر و چالشهای رقابت پذیر ساختن آنها ، نقش عرضه کنندگان خدمات بندری بر افزایش رقابت پذیری خدمات حمل و نقل دریایی و نقش مدیریت استراتژیک بنادر در رقابت پذیری محورهای این نشست است.

معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: نشست چشم انداز بخش دریایی و بندری کشور باتوجه به الزامات توسعه دریامحور نیز شامل بخش های اشتغال نیروی انسانی ، ضروریات، الزامات و چالشهای فراروی اشتغال نیروی انسانی دریانورد ، آموزش منابع انسانی ، ضرورت تدوین سند ملی آموزش و پرورش نیروی انسانی ماهر و متخصص بندری و دریایی ، قوانین و مقررات دریایی ، ضروریات تفکیک وظائف ارگانهای حاکمیتی و تأمین منابع است.

آخرین مهلت از ارسال خلاصه مقالات ۱۵ بهمن ماه و اصل مقالات ۱۵ اسفند ماه است.

 

 

    نظرات