همکاری گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم با دانشگاه های صنعتی کشور

همکاری گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم با دانشگاه های صنعتی کشور

www.BanaNews.irمدیر روابط عمومی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران گفت: جلسه کارگروه تعامل و همکاری گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران با دانشگاه های صنعتی کشور بعدازظهر چهارشنبه در محل این فرهنگستان برگزار می شود.

به گزارش بنانیوز به نقل از ایرنا، مهندس "سید علی پزشکی" گفت: این نشست با اعضای گروه مهندسی فرهنگستان، روسای دانشگاه های صنعتی کشور و روسای دانشکده های مهندسی کشور برگزار می شود.

پزشکی هدف از برگزاری این نشست را تعامل و همکاری فرهنگستان علوم با دانشگاه های صنعتی کشور عنوان کرد.

به گفته مدیر روابط عمومی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران، تعامل فرهنگستان با دانشگاه های صنعتی کشور، کنفرانس راهبردهای آموزش مهندسی کشور، معرفی انجمن آموزش مهندسی و سازمان ارزشیابی آموزش مهندسی کشور، سوگند نامه مهندسی، اولویت های پژوهشی فرهنگستان از موضوعات مورد بحث در این جلسه خواهد بود.

 

 

    نظرات