کنفرانس ملی مدیریت سیلاب

کنفرانس ملی مدیریت سیلاب

http://www.bananews.irبنانیوز- کنفرانس ملی مدیریت سیلاب ،۷ اسفند ماه ۱۳۹۱ توسط دبیرخانه دایمی کنفرانس ملی مدیریت سیلاب در تهران برگزار می گردد. این کنفرانس با هدف ارتقاء آگاهی ، ایجاد بستر تعامل و افزایش بستر همگرایی دانشگاهیان و دست اندرکاران خصوصی و دولتی ، تحت حمایت رسمی سیویلیکا برگزار می شود.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) از کلیه علاقه مندان دعوت می شود مقالات خود را جهت ارائه در این همایش حداکثر تا ۷ بهمن ۱۳۹۱ در یکی از محورهای همایش به دبیرخانه ارسال نمایند:

برنامه ریزی ،ترتیبات نهادی و مدیریت

 • برنامه ریزی شهری و شهر سازی
 • قوانین ،استانداردها ،آیین نامه ها و دستورالعمل ها در حوزه مدیریت سیلاب
 • مدیریت سیلاب های شهری در کلان شهرها
 • تدوین برنامه عملیاتی مدیریت سیلاب
 • ارزیابی و آسیب سنجی خطر سیلاب و راه های تعدیل آن
 • نقش و هماهنگی نهادها در مدیریت سیلاب
 • مشارکت مردمی و نقش سازمانهای غیر دولتی در مدیریت سیلاب
 • مدیریت منابع انسانی ، مالی  و تجهیزاتی در مدیریت سیلاب
 • مدیریت سیلاب های مناطق روستایی
 • مدیریت رودخانه های شهری

اثرات سیلاب در بخشهای مختلف

 • نقش سازمانهای امدادی - خدماتی (آتش نشانی ،امداد و نجات ،مراکز درمانی و...) در مدیریت بحران سیلاب
 • خطرات ناشی از سیلاب در بخش کشاورزی و دامپروری
 • اثر سیلاب در سازههای خاص تاسیسات و شبکه های حمل و نقل درون شهری و برون شهری
 • اثر سیلاب بر خطوط انتقال نفت و گاز ،آب و برق،تاسیسات هسته ای و سامانه های ارتباطی و مخابراتی
 • مدیریت سیلاب در اماکن تاریخی و میراث فرهنگی
 • سیلاب و اثرات زیست محیطی آن

مباحث نوین در مدیریت سیلاب

 • سیستم های هوشمند و هشدار سریع سیلاب
 • چالش های تامین منابع مالی درمدیریت سیلاب
 • راهکارهای سازهای و غیر سازه ای مقابله با سیلاب
 • تغییر اقلیم و اثرات آن در بروز سیلاب
 • نقش تکنولوژی و فناوریهای نوین در مدیریت سیلاب
 • تجربیات ملی و بین المللی در حوزه سیلاب
 • صنعت بیمه و مدیریت ریسک سیلاب

[اطلاعات کامل کنفرانس]

 

 

 

  نظرات