سرایت تراکم تشویقی به خیابان‌های باریک تهران

سرایت تراکم تشویقی به خیابان‌های باریک تهران

http://www.bananews.irمسیر تسهیلات تشویقی بافت فرسوده در تهران به گذرهای باریک هم رسید.
به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) نوسازی بافت فرسوده شهری که همزمان با اجرای طرح تفصیلی جدید و ارائه تسهیلات تشویقی رونق تازه ای به خود گرفته است به ساکنان بافت فرسوده پایتخت این امکان را می‌دهد تا در صورت تامین حداقل شرایط تعیین شده بتوانند از دو طبقه تراکم تشویقی بهره ببرند. اما این تسهیلات فقط برای نقاطی از شهر است که خیابان‌ها به لحاظ پهنا اجازه پذیرش تراکم زیاد را می‌دهد.

این در حالی است که هم اکنون ساکنان بافت فرسوده در گذرهای باریک هم در صورتی که شرایط موردنیاز را تامین و موافقت شورای معماری و شهرسازی منطقه را دریافت کنند می‌توانند از تسهیلات تشویقی همچون یک طبقه تراکم اضافی برخوردار شوند.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، پیش از این گذرهای ۶ متری بافت فرسوده در صورت نوسازی امکان دریافت تراکم اضافی را نداشتند اما در حال حاضر در صورتی که این گذر دارای شرایط ویژه ای باشد با تصمیم موردی شورای معماری وشهرسازی منطقه مالک مجاز به دریافت یک طبقه تراکم اضافی خواهد شد.
به عنوان مثال در صورتی که در یک گذر ۶ متری چندین واحد تجمیع شوند و متراژ آنها به بیش از ۱۰۰ مترمربع برسد مالک با تصمیم شورای معماری منطقه امکان استفاده از چنین تسهیلاتی را خواهد داشت.
یا اینکه اگر بیش از ۶۰ درصد املاک آن محل دارای ارتفاع مشخصی باشند با توجه به حقوق مکتسبه محل، مالک با ارائه درخواست به شورای معماری منطقه می‌تواند همانند واحدهای دیگر محله از طبقات بیشتر استفاده کند.

 

 

 

    نظرات