قطع درختان پارک جنگلی جهان نما با ادامه احداث بزرگراه شهید همت

قطع درختان پارک جنگلی جهان نما با ادامه احداث بزرگراه شهید همت

http://www.bananews.irادامه احداث پروژه ملی بزرگراه شهید همت از مسیر تهران به سمت کرج باعث تخریب و قطع درختان در ضلع شمالی پارک جنگلی تحقیقاتی جهان نما واقع در استان البرز شده است.
به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) بر اساس گزارش های رسیده، بخشی از ادامه بزرگراه شهید همت از ضلع شمالی پارک جنگلی تحقیقاتی جهان نما در استان البرز عبور می کند که بخش عمده ای از درختان این پارک از بین خواهد رفت.

روز گذشته برای ادامه این مسیر به سمت کرج حدود ۳۰۰ متر از این پارک تخریب شد که موجب قطع بیش از ۱۵۰ اصله درخت سوزنی برگ بین چهار تا ۱۲ سال شده است.

ادامه این مسیر در ضلع شمالی این پارک موجب تخریب ۹۰۰ متر از مساحت این پارک می شود که به دنبال آن بیش از سه هزار اصله درخت نیز قطع خواهد شد.

وزارت راه و شهرسازی متولی پروژه ملی بزرگراه شهید همت از مسیر تهران به سمت استان البرز است که توسط شرکت سهامی خاص بهار دیمه در دست اجراست.

پارک تحقیقاتی جهان نما در حدود سالهای ۱۳۴۶ در محدوده ضلع شرقی کرج به مساحت ۱۱۴ هکتار با گونه های منحصر به فرد درختان احداث شده است که به دلیل وجود دریاچه و مسیرهای عبوری، تفرجگاه مناسبی برای شهروندان استان البرز و شهرهای اقماری به شمار می رود.

طبق بند ج - ماده ۱۴۷ سازمان پارک ها، بهره برداری از پارک تحقیقاتی جهان نما بر عهده سازمان پارک ها فضای سبز شهرداری کرج قرار دارد، اما همچنان سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور متولی پارک تحقیقاتی جهان نما در استان البرز است.

طبق گزارش های رسیده، تاکنون مجوزی مبنی بر اجازه قانونی تخریب و قطع درختان برای احداث ادامه بزرگراه شهید همت از سوی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور یا استان البرز صادر نشده است.

 

 

 

    نظرات