تمام مشکلات مهندسی ما، راه‌ حل مهندسی ندارد

تمام مشکلات مهندسی ما، راه‌ حل مهندسی ندارد

http://www.bananews.irبنانیوز- در میان نگرانیها و بی‌مبالاتی‌ها - که کم هم نیستند - گاه رفتارهایی می‌بینیم که همچون خبری خوش است. هم ارزش خبری دارد و هم اثری امید‌بخش. تشکیل پانل «مدیریت پروژه و فرهنگ ایرانی» چنین خبری ست. خوشتر آنکه برگزارکنندگان «هشتمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت پروژه» (۲۹ آبان) یکی از استادان بنام «علوم سیاسی» (دکتر محمود سریع‌القلم) را به‌عنوان سخنران کلیدی پانل نامبرده دعوت کرده‌بودند.
چنین رخدادهایی نشانه‌ی نوعی بلوغ فکری جامعه‌ی مهندسی کشور است. شناخت حوزه‌ی خود و رعایت حد تخصص خود و شأن دیگر تخصصها، نشانه‌ی بلوغ فکری است. به نظر می‌رسد ما مهندسان آنقدر بالغ شده‌باشیم تا این مهم را دریابیم که تمام مشکلات مهندسی ما، راه حل مهندسی ندارد. خبری بسیار خوش است که جامعه‌ی مهندسی برای حل مشکلات خویش دست همکاری با علوم و تخصصهای دیگر پیش‌آورده است؛ البته نه از سر تفقد که در پی درکی عمیق.
این بلوغ فکری کجا و آن تصور که تمام مسایل مملکت راه حل مهندسی دارد کجا!
خوش است اگر مهندسان نه‌تنها تصور‌نکنند که می‌توانند برای تمام دردهای مملکت نسخه‌بپیچند، بلکه حتی بفهمند که دردهای حوزه‌های حرفه‌ای خود را نیز باید با همکاری و همدلی دیگر دانشها بهبود بخشند و بهبود نظام فنی و اجرایی را در بستر ارتقای دیگر نظامات اجتماعی تحلیل‌ و پیگیری کنند.
بکوشیم و امیدوار باشیم که این بلوغ فکری تعمیق و توسعه‌ی بیشتری بیابد؛ چه در جامعه‌ی مهندسی کشور و چه در دیگر اصنافی که کمابیش دچار توهم استغنا هستند.

مهندس شهرام حلاج - مشاور و پژوهشگر نظام فنی اجرایی

 

 

 

    نظرات