۴ پایانه تاکسیرانی غرب تهران به جایگاه سوختCNG تجهیز می شوند

۴ پایانه تاکسیرانی غرب تهران به جایگاه سوختCNG تجهیز می شوند

شهردارمنطقه ۵ از احداث جایگاه های سوخت گاز در ۴ پایانه تاکسیرانی غرب تهران خبر دادwww.bananews.ir .

به گزارش بنا نیوز به نقل از روابط عمومی شهرداری تهران، سعید طلوعی شهردار منطقه ۵ با اشاره به مشکل آلودگی هوا شهرتهران گفت: جابه جایی سوخت بنزین با گاز سی .ان .جی از جمله راهکارهای موثر درکاهش آلودگی هوای شهرتهران است که درهمین راستا با هماهنگی شرکت ملی فراورده های نفتی احداث وتوسعه جایگاههای سوخت دردستور کارقرار دارد.

وی افزود: به منظور کاهش اتلاف زمان درسوختگیری وتامین رفاه تاکسیرانان احداث جایگاه سوخت در پایانه های تاکسیرانی شقایق ،آزادی ،صادقیه و شهرزیبا دربرنامه های سالجاری پیش بینی شده است.

وی افزود: احداث جایگاه سوخت گاز در پایانه شقایق آغاز و مقدمات کار۳جایگاه دیگر نیزطراحی شده و درآینده نزدیک اجرایی می شود.

طلوعی تصریح کرد: درحال حاضر امکان سوختگیری خودروهای گازسوز در ۳جایگاه سوخت گاز دربزرگراه های همت وآبشناسان وهمچنین شهید فکوری فراهم است که با هماهنگی به عمل آمده جهت تامین رفاه تاکسیرانان جایگاه شهید فکور ی تنها برای سوختگیری تاکسی اختصاص خواهد یافت .

    نظرات