ظرفیت نیروگاه‌های برق‌آبی کشور به مرز ۹۵۰۰ مگاوات رسید

ظرفیت نیروگاه‌های برق‌آبی کشور به مرز ۹۵۰۰ مگاوات رسید

http://www.bananews.irتازه ترین گزارش وضعیت نیروگاه های برق‌آبی کشور نشان می‌دهد که میزان قدرت نصب شده این نیروگاه‌ها به مرز ۹۵۰۰ مگاوات نزدیک شده است.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) هم اکنون ظرفیت نصب شده نیروگاه‌های برق‌آبی کشور ۹ هزار و ۴۹۶ مگاوات است.

میزان قدرت عملی نیروگاه های برق آبی کشور نیز در پایان هفته گذشته ۷۶۵۹ مگاوات ثبت شده است.

براساس این گزارش، میزان قدرت قابل تولید نیروگاه های برق‌آبی کشور در هفته گذشته ۵۵۷۴ مگاوات گزارش شده که در مقایسه با هفته پیش از آن ۱٫۵ درصد افزایش داشته است.

میزان قدرت تولید شده همزمان نیروگاه‌های برق‌آبی نیز در دوره مورد بررسی با ۱٫۱ درصد رشد به ۱۸۴۸ مگاوات رسیده است.

میزان انرژی تولید شده نیروگاه های برق‌آبی کشور از ابتدای سال جاری تاکنون ۹ میلیارد و ۱۷۱ میلیون و ۲۲۰ مگاوات ساعت گزارش شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته هشت درصد افزایش داشته است.

 

 

 

    نظرات