نوسازی بافت‌فرسوده با «خانه پشتیبان»

نوسازی بافت‌فرسوده با «خانه پشتیبان»

http://www.bananews.irنایب رییس شورای شهر تهران از اجرای روش «خانه‌پشتیبان» در نوسازی بافت‌فرسوده یکی از مناطق تهران بازدید کرد.
در این روش ساکنین بافت‌های فرسوده در زمان نوسازی در خانه‌های پشتیبان در همان محل ساکن می‌شوند.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) حسن بیادی در این بازدید با تایید عملکرد سازمان نوسازی شهر تهران گفت: این سازمان در مقایسه با عملکرد گذشته رویکرد دخالت و اجرای مستقیم ساخت‌وساز در بافت‌فرسوده را تغییر داده و به یک نهاد هادی و حمایت‌کننده جریان نوسازی تبدیل شده است.

 

 

 

    نظرات