همایش ملی معماری و شهر سازی ایرانی - اسلامی

همایش ملی معماری و شهر سازی ایرانی - اسلامی

http://www.bananews.irبنانیوز- همایش ملی معماری و شهر سازی ایرانی - اسلامی ۱۹ الی ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۱ توسط موسسه آموزش عالی خاوران ، تحت حمایت رسمی سیویلیکا در مشهد مقدس برگزار می شود.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) از کلیه علاقه مندان ، صاحبنظران دعوت می گردد تا ۲۹ آذر با توجه به محورهای اصلی همایش اصل مقالات خود را به دبیرخانه همایش ارسال نمایند. محورهای  این همایش به شرح زیر می باشد:

 • کالبد و محتوا در آرمان شهر اسلامی
 • هویت اسلامی در شهرسازی و معماری ایران
 • نمادها و نشانه‌ها در حوزه شهر و معماری ایرانی-اسلامی
 • کهن الگوها در شهرسازی و معماری ایران
 • فرآیند آموزش شهرسازی و معماری با رویکرد ایرانی-اسلامی
 • بوم‌گرایی و نقش آن در شهرسازی و معماری گذشته و حال
 • نقش فرهنگ در سازماندهی فضایی شهرسازی و معماری ایران
 • نقش معانی و مفاهیم در شکل‌گیری شهرسازی و معماری ایران
 • نقش آموزه های دینی در شکل‌گیری شهرسازی و معماری ایران

[اطلاعات کامل کنفرانس]

  نظرات