راه حفظ دومین دیوار طولانی آسیا تعیین شد

راه حفظ دومین دیوار طولانی آسیا تعیین شد

www.BanaNews.irسرپرست اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان گلستان اعلام کرد که برای عبور راه‌آهن از روی دیوار تاریخی گرگان، پل زده می‌شود.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) درپی اجرای پروژه‌ی ساخت راه‌آهنی که گرگان را به آسیای مرکزی متصل می‌کند، مشخص شد که راه‌آهن در مسیرش باید از روی دیوار تاریخی گرگان که دومین دیوار دفاعی دنیا شناخته می‌شود، عبور کند. به همین دلیل، یک کاوش نجات‌بخشی و اضطراری در محل تقاطع دیوار با پروژه‌ی راه‌آهن انجام و آثار و شواهد تاریخی در آنجا کشف شد. بر این اساس قرار شد موضوع در شورای فنی سازمان میراث فرهنگی مطرح و در این‌باره تصمیم‌گیری شود.

در این زمینه، قربان عباسی با اعلام برگزاری جلسه‌ی شورای فنی اداره‌ی میراث فرهنگی و گردشگری در هفته‌ی گذشته، بیان کرد: در شورای فنی استان، موضوع عبور راه‌آهن از روی دیوار تاریخی گرگان بررسی شد و براساس مطالعات، نظر شورا این بود که راه‌آهن باید از روی یک پل عبور کند. به این ترتیب، در آخرین جلسه‌ای که در این‌باره در سازمان مرکزی میراث فرهنگی و گردشگری برگزار شد، نظر شورای فنی استان گلستان تأیید و قرار شد روی دیوار گرگان، در محل تقاطع با راه‌آهن پل زده شود تا به دیوار گرگان آسیبی وارد نشود.

وی درباره‌ی ارتفاع پل نیز اظهار کرد: با توجه به تهیه‌ی پرونده‌ی ثبت جهانی دیوار گرگان، ارتفاع پل در حدی خواهد بود که به دیوار آسیب وارد نشود و در موضوع ثبت جهانی هم خللی وارد نشود.

عباسی همچنین افزود: کارفرمای پروژه‌ی راه‌آهن با ساخت پل روی دیوار تاریخی گرگان موافقت کرده است.

دیوار بزرگ گرگان که پرونده‌ی ثبت جهانی آن در سازمان میراث فرهنگ و گردشگری در دست تهیه است، از نظر طولی پس از دیوار چین، دومین دیوار طولانی در قاره‌ی آسیاست؛ ولی در جهان پس از دیوار چین با حدود شش‌هزار کیلومتر طول و دیوار لیمز با حدود ۵۰۰ کیلومتر طول، دیوار گرگان سومین دیوار طولانی جهان است.

درباره‌ی قدمت آن نیز برخی معتقدند دیوار بزرگ گرگان به دوره‌ی مادی، هخامنشی یا اشکانی تعلق دارد؛ ولی مطالعات باستان‌شناسی انجام‌شده نشان می‌دهد که دیوار بزرگ گرگان به اواخر دوره‌ی ساسانی متعلق است و بازه‌ی زمانی ۴۲۹ میلادی تا حدود سال ۶۱۵ میلادی را دربرمی‌گیرد.

 

 

 

    نظرات