ابطال و تعلیق ۱۵ گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه در خوزستان

ابطال و تعلیق ۱۵ گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه در خوزستان

http://www.bananews.ir/مسئول روابط عمومی اداره کل استاندارد خوزستان از ابطال گواهینامه تایید صلاحیت ۲ آزمایشگاه همکار و تعلیق گواهینامه تایید صلاحیت ۱۳ آزمایشگاه همکار دیگر توسط اداره کل استاندارد خوزستان خبر داد.
به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) بر همین اساس مدیرکل استاندارد خوزستان گفت : بر اساس گزارش جلسات کمیته فنی تایید صلاحیت آزمایشگاه های همکار اداره امور آزمایشگاه های استان خوزستان ، از ابتدای سال جاری تاکنون گواهینامه تایید صلاحیت ۲ آزمایشگاه همکار ابطال و گواهینامه تایید صلاحیت ۱۳ آزمایشگاه همکار دیگر نیز به حالت تعلیق در آمده است. که عمده فعالیت گواهینامه های ابطال و تعلیق شده در حوزه های ساختمانی ، شیمیایی ، مکانیک و خودرو بوده است .
رضا دهدشتی زاده گفت : فرآیند ارزیابی تمدید ، تعلیق و ابطال گواهینامه آزمایشگاه های همکار با توجه به عملکرد آن ها و ارائه گزارشات مستمر فعالیت های خود به این اداره کل بررسی می شود و جهت تمدید گواهینامه نیز می بایست حداقل دو ماه پیش از اتمام اعتبار گواهینامه ، نسبت به ارسال درخواست تمدید به اداره کل استاندارد خوزستان اقدام نماید و در صورت عدم همکاری آزمایشگاه های تایید صلاحیت شده نسبت به تعلیق گواهینامه حداقل پس از دو بار اخطار کتبی از سوی این اداره کل اقدام می شود.
وی افزود : به منظور نظارت بیشتر بر نحوه فعالیت آزمایشگاه های تأیید صلاحیت شده در استان ، هرگونه افزایش دامنه فعالیت های آزمایشگاهی نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد و در صورت مثبت بودن نتایج ارزیابی ، نسبت به صدور گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه اقدام می شود.

 

 

 

    نظرات