کمیته حسابرسی داخلی «گروه سرمایه‌گذاری مسکن» تشکیل شد

کمیته حسابرسی داخلی «گروه سرمایه‌گذاری مسکن» تشکیل شد

http://www.bananews.ir/کمیته حسابرسی داخلی شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن با انتصاب ۵ عضو با حکم ریاست هیات مدیره، فعالیت خود را آغاز کرد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) به نقل از روابط عمومی شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن، به این ترتیب «سیداحمد مقیمی»، عضو هیات مدیره شرکت به عنوان رییس کمیته؛ «عظیم واقف رهنورد»، به عنوان عضو و دبیر کمیته و مدیر حسابرسی شرکت؛ و اعضای مستقل مالی نیز شامل «آقای دکتر کثیری»، «آقای زندیه»، و «آقای دکتر راعی»، تعیین شدند. در نخستین جلسه کمیته حسابرسی شرکت که در تاریخ ۲۹ آبانماه امسال برگزار شد، منشور کمیته مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. همچنین ساختار پیشنهادی کمیته نیز تدوین و مقرر شد برای تصویب نهایی، به هیات مدیره هلدینگ ارائه شود. از کارکردهای با اهمیت کمیته حسابرسی که قرار است جلسات ماهانه برگزار کند، می توان به افزایش اطمینان و شفافیت گزارش‌ها به خصوص گزارش‌های مالی، اشاره کرد.

 

 

 

    نظرات