افزایش بازدهی سلولهای خورشیدی/ رفع مشکل افت ولتاژ

افزایش بازدهی سلولهای خورشیدی/ رفع مشکل افت ولتاژ

http://www.bananews.irمحققان دانشگاه صنعتی شریف با همکاری پژوهشگرانی از دانشگاههای اسپانیا و ‏ژاپن روشی را برای افزایش بازدهی سلولهای خورشیدی ارائه دادند.‏

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) تاکنون در حوزه سلولهای خورشیدی حساس شده با نقاط کوانتومی اکثر محققان دنباله رو تحقیقات انجام شده در ‏زمینه سلولهای خورشیدی حساس شده با رنگدانه به دلیل تشابه این دو گونه از سلولها بودند.

این در حالی است که محققان دانشگاه صنعتی شریف با اجرای تحقیقاتی با پژوهشگرانی از دانشگاههای جامای اسپانیا و ‏توکیوی ژاپن نشان دادند که تفاوتهای اساسی میان این دو ‏گونه از سلول خورشیدی وجود دارد ضمن آنکه توانستند رویکردهای جدیدی برای افزایش بازدهی سلولهای خورشیدی حساس شده با نقاط کوانتومی ‏ارائه دهند.‏
این تیم تحقیقاتی موفق شد با ارائه روش جدیدی بخشی از ‏مشکلات افت ولتاژ در سلولهای خورشیدی حساس شده با نقاط کوانتومی را بر طرف کنند.

در مکانیزم ارائه شده از سوی این پژوهشگران به دلیل ساختارهای نانومتری به کار رفته در "آند" سلول خورشیدی، ‏سطح موثر آن به طور چشمگیری افزایش یافت.

 

 

 

    نظرات