مدیرکل شهرسازی و طرح‌های شهری خبرداد: محدودیت ساخت‌وساز در محدوده ویژه بافت تاریخی

مدیرکل شهرسازی و طرح‌های شهری خبرداد: محدودیت ساخت‌وساز در محدوده ویژه بافت تاریخی

http://www.bananews.ir/مدیرکل شهرسازی و طرح های شهری گفت: ساخت و ساز در محدوده ویژه بافت تاریخی دارای محدودیت های خاصی است و همچنین هرگونه تغییر در بنا و یا داخل بناهای ثبت شده و واجد ارزش نیز منوط به اخذ مجوز از شهرداری و تایید میراث فرهنگی است.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) مجید پاکساز با بیان این مطلب گفت: در طرح تفصیلی تهران، حفاظت از میراث تاریخی و آثارارزشمند معاصر شهر الزامی دیده شده و از این رو برنامه‌های خاصی برای آن پیش‌بینی شده است.

وی افزود: به این منظور برای بافت تاریخی شهر تهران، پهنه‌ای ویژه با کد زیر پهنه R 221 در نظر گرفته شده تا ساخت و ساز در این محدوده کنترل شود.

مدیر کل شهرسازی و طرح های شهری شهرداری تهران تصریح کرد: همچنین پیش بینی نیز در خصوص پلاک هایی که دارای ثبت اثر تاریخی و یا ارزشمند نیز هستند شده و بر روی نقشه های طرح تفصیلی نیز به شکلی مشخص شده است تا هرگونه ساخت و ساز در مجاورت و حریم آنها بر اساس ضوابط و مقرراتی معین صورت گیرد که این ضوابط حتما باید مصوب سازمان میراث فرهنگی و گردشگری باشد.

پاکساز در ادامه خاطرنشان کرد: هرگونه تغییری در بنا و یا داخل بناهای ثبت شده و واجد ارزش نیز منوط به اخذ مجوز از شهرداری و تایید سازمان میراث فرهنگی است.

 

 

 

    نظرات